Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Projectes

Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi
Descripció

Coordinació i implementació del Programa d’interculturalitat al districte de Sarrià – Sant Gervasi pels anys 2022, 2023 i 2024. Es tracta d’una iniciativa que es posa en marxa per fomentar la convivència en diversitat i la cohesió social en el marc dels principis interculturals d’igualtat de drets i oportunitats, sentiment de pertinença, participació activa, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.

Des de QSL coordinem el programa i posem en marxa les principals línies d’actuació, que són:

 • La Mirada Crítica: tallers a instituts (alumnat i professorat) que posa al centre de la seva actuació en la desconstrucció dels imaginaris presents entorn a la diversitat cultural.
 • Noves Mirades: tallers de teatre amb metodologia de Teatre de les Oprimides i representacions gratuïtes de les obres obertes a la ciutadania mitjançant un teatrefòrum amb mirada intercultural.
 • Una xarxa antirumors que incorpori la participació o col·laboració d’agents i col·lectius culturalment diversos del territori.

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi

II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona

Projectes

II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona

II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona
Descripció

Gestió tècnica de la II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona. Des de QSL ens vam encarregar de la producció de la jornada i la coordinació de les intervencions artístiques, l’equip de suport i de serveis tècnics, la regidoria tècnica de l’acte, les referents de l’espai i la contractació de moderadores i artistes.

La jornada, amb una alta participació, va esdevenir un marc de trobada, relació i celebració per fer visibles i reforçar els avenços – iniciatives, serveis i projectes- engegats en els darrers anys des de les més de 500 organitzacions de Barcelona que estan treballant activament per millorar la salut mental de la ciutadania.

Projecte educatiu ‘Seré president/a’

Projectes

Projecte educatiu ‘Seré president/a’

Projecte educatiu al Palau de la Generalitat
Descripció

Conceptualització i disseny de ‘Seré president/a’, una proposta didàctica per a centres educatius prèvia a la visita al Palau de la Generalitat. Des de QSL hem elaborat una dinàmica reflexiva i cooperativa a través de la qual l’alumnat de 5è i 6è pogués conèixer què és un Govern, qui en forma part, com funciona, com es prenen les decisions, etc.

La dinàmica consistia a promoure la seva participació activa i fomentar els valors democràtics. Es tractava de fer propostes a classe per després sotmetre-les a votació el dia de la visita, tot desenvolupant un joc de rol amb una representació simulada d’una reunió de Govern.

L’encàrrec incloïa una guia didàctica acompanyada d’un recurs digital perquè el professorat dels centres educatius poguessin dinamitzar l’activitat a l’aula. Aquest recurs incorpora jocs senzills que faciliten la consolidació dels coneixements treballats d’una manera lúdica i amena. Tot plegat resultava una experiència vivencial i pràctica per a l’alumnat, fet que promovem per facilitar l’aprenentatge i el record dels conceptes treballats.

Acte de lliurament de premis Alfons Ortuño

Projectes

Acte de lliurament de premis Alfons Ortuño

Descripció

Conceptualització i disseny de l’acte d’entrega de premis Alfons Ortuño a petició de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, així com la preproducció, producció i regidoria tècnica.

Des de QSL ens vam encarregar de la producció de l’acte i la coordinació de les intervencions artístiques, l’equip de suport i de serveis tècnics, la regidoria tècnica… Vam dissenyar un guió centrat en les idees del bé comú, del compromís vers la ciutadania, del compromís amb allò públic i de com desenvolupar aquest compromís: en equip i ben organitzades. També vàrem tenir en compte que l’espai de l’escenari i platea de la sala fos accessible i proper, seguint amb els mateixos valors que es volen transmetre amb aquests premis.

A més, com que l’objectiu dels premis era reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions, en el disseny de l’acte vam posar especial èmfasi en la innovació i la creativitat, intercalant peces artístiques durant per transmetre-ho amb poesia, dansa i música. També, en la mateixa línia, vam crear infografies animades per a la presentació dels premis principals.

Serveis d’assessorament per a joves

Projectes

Serveis d’assessorament per a joves

Servei d'assessorament per a joves
Descripció

Coordinació del servei d’assessorament per a joves, que ofereix el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, en qüestions acadèmiques, laborals, d’emprenedoria, d’habitatge i de mobilitat internacional. Des de QSL aportem l’expertesa de les persones assessores que posem al capdavant de cadascuna de les temàtiques. Elles realitzen una atenció que s’adapta a cada jove per a resoldre la seva consulta i donar-li el màxim d’informació per a que pugui prendre les seves pròpies decisions.

Alhora, també incorporen un mirada d’innovació i creativitat per dissenyar la manera de fer arribar la informació a les persones joves, aportant-los recursos i elements interactius que puguin, en cadascuna de les assessories, facilitar l’accés a la informació i fomentar l’autonomia de la persona a seguir avançant en el procés d’emancipació per a la presa de decisions.

Les professionals s’actualitzen incorporant les modificacions constants en matèria de legislació, subvencions i programes d’ajuda, plans d’estudis… i treballen amb perspectiva intercultural, entenent que la població jove de la ciutat de Barcelona és diversa. Es tracta d’un servei que s’inclou en el Servei d’Informació Joves de Barcelona que també gestionem des de QSL.

Casal Mas Guinardó

Projectes

Casal Mas Guinardó

Casal Mas Guinardó
Descripció

El Casal Mas Guinardó està situat al barri del Guinardó, dintre el Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona i forma part de la xarxa de Casals de barri de l’Ajuntament de Barcelona.

És un equipament municipal de proximitat que actua com a promotor de la vida social i associativa del barri.

El seu ús està orientat a donar suport a entitats, grups estables, informals, veïns i veïnes del barri i del Districte, així com a l’acolliment, la convivència, la dinamització i la promoció social i cultural d’aquests.

Els Eixos temàtics de treball del Casal Mas Guinardó són: Feminismes, Interculturalitat, Cultura de consens, Diversitat funcional, Diàleg intergeneracional, Ecologia i sostenibilitat, LGTBIQ+, Memòria Històrica i Tradició, cultura i arts.

Destaca

Els projectes col·lectius, singulars i de formació al Mas Guinardó, estan vinculats dintre els següents apartats de programació:

 • L’Aula del Mas
 • Les Entitats proposen…
 • El Mas a la plaça
 • Les activitats del Mas
 • La Taula del Mas

Programa BCN Interculturalitat

Projectes

Programa BCN Interculturalitat

Descripció

El Programa BCN Interculturalitat és un programa impulsat per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i té la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i d’impulsar accions, en col·laboració amb altres actors, en els àmbits de ciutat, de districte i de barri, en el marc dels principis de la interculturalitat: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural. Inclou diferents línies estratègiques de treball: Impulsem la interculturalitat (que treballa per la territorialització de l’estratègia intercultural), Espai Avinyó llengua i Cultura, Estratègia Barcelona Antirumors (Xarxa BCN Antirumors i catàleg d’activitats Antirumors), Comunicació intercultural i Formació en perspectiva intercultural, entre altres.

Destaca

QSL gestiona el Programa des de l’any 2012, i és un  els programes de referència a nivell europeu en el treball municipal per un model interculturalista de convivència.

Servei Integral d’informació, Orientació, Dinamització i Assessorament per a joves.

Projectes

Servei Integral d’informació, Orientació, Dinamització i Assessorament per a joves.

Descripció

El SIMIODA (Servei Integral Municipal d’Informació, Orientació, Dinamització i Assessorament al joves per a l’acompanyament en el seu desenvolupament) és un conjunt de serveis d’informació juvenil que actua de forma coordinada per aconseguir una major efectivitat i una major eficàcia a l’hora d’oferir estratègies i recursos que permetin el desenvolupament personal de la població jove en les diverses dimensions que engloben aquest col·lectiu. Aquest sistema engloba els següents serveis: la xarxa d’onze punts d’informació juvenil (Xarxa Punts infoJOVE), els 82 punts d’informació juvenil en els centres d’educació de secundària de la ciutat (Punts JIP – Jove, Informa’t i Participa), els cinc serveis d’assessorament especialitzats per a joves (acadèmic, laboral, mobilitat, habitatge i emprenedoria), i un equip de suport i coordinació per al desenvolupament de tot el sistema d’informació.

Suport tècnic del Consell d’Innovació Pedagògica

Projectes

Suport tècnic del Consell d’Innovació Pedagògica

Consell d’Innovació Pedagògica
Descripció

Des de la secretaria tècnica del Consell vetllem per facilitar el suport necessari pel desenvolupament de les accions del CIP per acomplir els seus objectius:

 • Augmentar la capacitat de dinamització pedagògica i la qualitat de les propostes educatives de les entitats
 • Posar a l’abast dels centres educatius l’oferta de les activitats educatives de les entitats membres del Consell i sistematitzar-ne l’oferta.
 • Democratitzar l’accés a l’oferta educativa dels i les infants i joves, tot garantint la idoneïtat i transparència de les adjudicacions de gratuïtats als centres educatius
 • Fomentar el vincle de les entitats amb el seu entorn més proper, generant espais de treball conjunt entre els diferents agents educatius de la ciutat.

Espai Avinyó-Llengua i Cultura

Projectes

Espai Avinyó-Llengua i Cultura

Descripció

L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura és un espai cultural de diàleg i de trobada, que impulsa reflexions sobre el que implica la diversitat cultural en tots els àmbits de la societat i sobre els reptes que suposa l’intercanvi de sabers i coneixements procedents de diferents llocs del món. Vol potenciar els principis de la interculturalitat mitjançant la visibilització i el reconeixement de les diferents manifestacions culturals presents a la ciutat.  Ofereix una programació trimestral d’activitats culturals obertes a la ciutadania. El projecte desenvolupa diferents formats d’activitats: conferències, itineraris, cinefòrum, exposicions, etc., i realitza col·laboracions amb diferents entitats, artistes i equipaments culturals de la ciutat.

L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura es localitza físicament com a equipament al Carrer Avinyó 52 (Barcelona), i ofereix també programació descentralitzada en diferents equipaments i territoris de la ciutat.