Programa de formació i assessoraments en perspectiva interseccional per a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

Projectes

Programa de formació i assessoraments en perspectiva interseccional per a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

Descripció

El Programa es va dissenyar tenint com a objectiu la formació dels equips i la construcció d’eines específiques per a incorporar la perspectiva interseccional a la seva metodologia de treball en els diferents programes i projectes de salut comunitària, en diferents aspectes de la seva implementació (detecció del problema, disseny, avaluació, etc.). Es va desenvolupar en dues fases: 

Fase1: realització de dues edicions formatives de 20 hores de durada, i tenia com a objectiu formar als equips professionals en fonaments teoricopràctics bàsics sobre la perspectiva interseccional, i reflexionar sobre l’aplicabilitat del model en la seva metodologia de treball 

Fase 2: Realització de 5 assessoraments temàtics per equips. Els assessoraments van tenir  com a objectiu aplicar els coneixements adquirits en la fase formativa i elaborar eines metodològiques pràctiques, aplicables i replicables, per part dels equips en la seva tasca professional: les Guies temàtiques per a l’aplicació de la perspectiva interseccional  en els programes de salut comunitària. 

Des de QSL es va realitzar la ideació i gestió integral del programa: disseny i realització de les formacions i assessoraments, anàlisi dels resultats i elaboració de les guies temàtiques. 

Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional

Projectes

Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional

Descripció

A petició de l’Agència Catalana de Joventut, des de QSL hem elaborat la guia “Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional”. L’encàrrec ha volgut donar resposta a una necessitat que els darrers anys han detectat i expressat professionals de joventut respecte a la manca de perspectiva interseccional, especialment intercultural, aplicada a l’àmbit de l’educació sexual i afectiva.

La voluntat d’aquesta guia és donar eines per aplicar la perspectiva interseccional en aquest àmbit, tant en la teoria com en la pràctica, amb exercicis de casos concrets perquè sigui el més útil possible. El material va dirigit a totes les persones que treballen o volen treballar amb joves en l’àmbit de l’educació sexual en diferents escenaris, des de les aules fins als equipaments de joventut.

Les fonts principals per a identificar d’idoneïtat del projecte van ser les informacions aportades per grups de joves de diferents orígens i per professionals de diferents àmbits: joventut, interculturalitat, antirracisme, gènere i LGTBI+.

Després de la seva publicació al juny de 2022 al Centre LGTBI+ de Barcelona, aquesta guia ha estat traduïda al castellà i a l’anglès i ha estat presentada a una ponència a Valparaíso, Xile, al Congrés Internacional de No monogàmies i intimitats contemporànies de 2023.

Taller en interseccionalitat a regidores de joventut 

Projectes

Taller en interseccionalitat a regidores de joventut 

Descripció

Per encàrrec de l’Agència Catalana de Joventut, hem anat a totes les demarcacions de Catalunya a impartir tallers en interseccionalitat per a regidores de Joventut, dins el marc de les trobades organitzades “Som Joventut”.

El taller posa la mirada en poder reconèixer les diversitats juvenils del territori a la vegada que sensibilitzar sobre les desigualtats estructurals interseccionades que afecten a les persones joves i com impulsar polítiques públiques des d’aquestes mirades diverses.

La metodologia en aquest cas va ser de dinàmiques vivencials, jocs i debat participatiu, on les participants passaven pel cos els conceptes i coneixements que adquirien o que ja sabien i aportaven al grup.

Les participants de Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona i Barcelona van sortir de la trobada amb eines per defugir de l’homogeneïtzació del col·lectiu juvenil i prendre consciència de les desigualtats socials existents: per raó de classe, d’origen, de gènere, de desig sexual, de raça, diversitat funcional… I van expressar la importància d’impulsar polítiques que lluitin per reduir les desigualtats.

Programa d’activitats “Feminismes, antirracismes i inclusió social” al Congrés Nacional de Joventut

Projectes

Programa d’activitats “Feminismes, antirracismes i inclusió social” al Congrés Nacional de Joventut

Descripció

Conceptualització dels continguts i producció tècnica de les activitats emmarcades dins del Congrés Nacional de Joventut de l’eix de feminismes, antirracismes i inclusió social. Des de QSL vam posar al servei els coneixements de les nostres treballadores en desigualtats interseccionades perquè la pròpia metodologia fos participativa, inclusiva i partís de les necessitats de les persones joves de Catalunya travessades per diferents eixos d’opressió.

Juntes, vam muntar conceptualment les taules rodones, conversatoris, ponències, teatrefòrum i marató d’il·lustració des de les propostes de les participants. Vam recollir les seves necessitats i peticions cap a l’administració.

A més vam encarregar-nos de la comunicació i imatge gràfica de les activitats, la gestió logística dels espais i d’un servei de relatoria que recollís amb detall les peticions de les persones joves. Un cop acabat, vam elaborar informes detallats de cada activitat a l’Agència Catalana de Joventut perquè el contingut després pogués recollir-se al Pla Nacional de Joventut i es veiés reflectit a les Polítiques Públiques de Catalunya.

Les activitats van consistir en un teatrefòrum antirracista anomenat “La insuportable banalitat del tema”, una Marató d’il·lustradores amb col·loqui posterior anomenat “Fem front a les desigualtats” i tres taules rodones: “Dissidències LGTBI+ en la ruralitat”, “Reivindiquem: drets sexuals i reproductius” i “Desigualtats interseccionades: com canviem les estructures?”

Guia per una participació inclusiva des d’una perspectiva interseccional 

Projectes

Guia per una participació inclusiva des d’una perspectiva interseccional 

Descripció

En el nostre context, sabem que la participació té com a protagonista una ciutadania profundament diversa, i que està travessada per desigualtats i discriminacions estructurals, socials, econòmiques i simbòliques com ara el masclisme, la LGBTfòbia, el racisme, el capacitisme i/o l’edatisme. Atenent a aquest marc, vam proritzar incloure els següents continguts:

  1. La perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i d’intervenció en les polítiques públiques
  2. Com impulsar la participació inclusiva des d’una perspectiva intersecciónal (el punt de partida, la mirada i la relació)
  3. Com treballar les diferents fases de l’actuació participativa, amb una perspectiva interseccional aplicada: el disseny (objectius, participants i aliances ), la comunicació, la implementació (l’equip, les dinàmiques, els espais i els materials ), el seguiment i l’avaluació
  4. Eines pràctiques per a la incorporació de la mirada interseccional a les experiències participatives

La guia és un material que acompanya la formació “Participació inclusiva i representativa: eines des d’una perspectiva interseccional

Checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes 

Projectes

Checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes 

Descripció

La checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes es va crear en el marc de l’elaboració del pla amb perspectiva interseccional de la Mancomunitat de La Plana al 2018. QSL, com a membre del Col·lectiu i+, vam estar implicades en la creació col·lectiva d’aquesta eina tècnica.

La seva finalitat és facilitar l’aplicació d’una perspectiva interseccional a traves de 12 ítems adaptables a diferents realitats d’intervenció. L’eina ajuda a aplicar aquesta mirada a les diferents fases de disseny d’un projecte: detecció de necessitats, formulació d’objectius, grups beneficiaris, implementació de l’acció i seguiment i avaluació.

Es tracta d’una eina flexible, adaptable i ampliable a les diferents realitats en que es plantegi una intervenció. L’aprenentatge sobre el seu ús es facilita en la formació “Perpectiva interseccional aplicada en la intervenció social”.