Participació inclusiva i representativa: eines des d’una perspectiva interseccional

Participació inclusiva i representativa: eines des d’una perspectiva interseccional

Participació inclusiva i representativa

Objectius

  • Identificar els reptes i dificultats dels models participatius monofocals i tradicionals.
  • Conèixer quines implicacions té l’aplicació de la perspectiva interseccional en els processos i dinàmiques de participació. 
  • Incorporar reflexions, eines i estratègies per aconseguir una participació més representativa i igualitària. 

Continguts principals

  • La perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i d’intervenció en la realitat social. 
  • La revisió de tres elements bàsics: el punt de partida, la mirada i la relació participativa. 
  • Les fases de l’actuació participativa amb una perspectiva interseccional: el disseny, la comunicació, la implementació, l’avaluació i el retorn. 
  • Eines pràctiques: la Checklist per a un procés participatiu amb perspectiva interseccional i el Qüestionari d’autoavaluació interna. 
  • Aplicabilitat a diferents àmbits: casos pràctics i exemples.