Serveis

Consultoria / Assessories

Consultoria / Assessories

Des de QSL Serveis Culturals realitzem consultories i assessories per professionals i equips de les administracions públiques i entitats en els serveis i en les àrees de la nostra expertesa professional. La consultoria implica acompanyament, diàleg, la facilitació dels processos i l’aportació del nostre coneixement per a oferir mesures, pautes i recursos que permetin elaborar la proposta més adequada i ajustada a cada situació.

Oferim la possibilitat d’elaborar el procés complert o de centrar-nos en aquella fase que requereix més acompanyament o aprofundiment. Així doncs, parlem de treballar des del procés d’anàlisi i diagnosi de la situació de partida, passant per l’estudi de mancances i potencialitats, fins a la proposta d’intervenció, realització o millora adequada al context.

Tenim expertesa en tres àrees de treball:

  • Assessorament i acompanyament tècnic a equips per la implementació de canvis funcionals o de projectes específics
  • Elaboració de diagnòstics i planificació estratègica
  • Elaboració de plans funcionals d’equipaments

Projectes destacats