Serveis

Consultoria / Assessories

Consultoria / Assessories

Des de QSL Serveis Culturals realitzem consultories i assessories per les Administracions i Entitats en els serveis i en les àrees de la nostra expertesa professional, acompanyant-les en processos de reflexió i anàlisi de plans, campanyes o polítiques sectorials amb l’objectiu de concretar aquestes idees en projectes i mesures aplicables a cada un dels contextos.

Oferim la possibilitat d’elaborar el procés complert o de centrar-nos en aquella fase que requereix més acompanyament o aprofundiment. Així doncs, parlem de treballar des del procés d’anàlisi i diagnosi de la situació de partida, passant per l’estudi de mancances i potencialitats, fins a la proposta d’intervenció, realització o millora adequada al context. La nostra metodologia es basa en l’observació i el diàleg amb la participació de les persones finalistes de la proposta i les professionals que recolliran l’encàrrec d’aplicar-la.

Per QSL Serveis Culturals la consultoria ha de ser sinònim d’acompanyament i diàleg, sense deixar de banda la facilitació dels processos i l’aportació del nostre coneixement per a oferir mesures, pautes i recursos que permetin elaborar la proposta més adequada i ajustada a cada situació.

Projectes destacats