Serveis d’assessorament per a joves

Projectes

Serveis d’assessorament per a joves

Servei d'assessorament per a joves
Descripció

Coordinació del servei d’assessorament per a joves, que ofereix el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, en qüestions acadèmiques, laborals, d’emprenedoria, d’habitatge i de mobilitat internacional. Des de QSL aportem l’expertesa de les persones assessores que posem al capdavant de cadascuna de les temàtiques. Elles realitzen una atenció que s’adapta a cada jove per a resoldre la seva consulta i donar-li el màxim d’informació per a que pugui prendre les seves pròpies decisions.

Alhora, també incorporen un mirada d’innovació i creativitat per dissenyar la manera de fer arribar la informació a les persones joves, aportant-los recursos i elements interactius que puguin, en cadascuna de les assessories, facilitar l’accés a la informació i fomentar l’autonomia de la persona a seguir avançant en el procés d’emancipació per a la presa de decisions.

Les professionals s’actualitzen incorporant les modificacions constants en matèria de legislació, subvencions i programes d’ajuda, plans d’estudis… i treballen amb perspectiva intercultural, entenent que la població jove de la ciutat de Barcelona és diversa. Es tracta d’un servei que s’inclou en el Servei d’Informació Joves de Barcelona que també gestionem des de QSL.