Serveis

Formació

Formació

A QSL Serveis Culturals fem el disseny de formacions per a Administracions, Fundacions i Entitats en els àmbits de la nostra expertesa. La nostra tasca compren des de l’elaboració del contingut adhoc, el desenvolupament de les sessions teòriques i pràctiques, l’anàlisi i avaluació de la formació i finalment, la facilitació de recursos pedagògics d’aprofundiment, i el seguiment de la implementació dels coneixements, eines i competències apreses per part de l’alumnat.

Dissenyem i impartim formacions en els àmbits de la interculturalitat, la perspectiva de gènere, la participació infantil i juvenil, la comunicació inclusiva, la gestió de la diversitat en l’àmbit educatiu, la perspectiva interseccional en la intervenció social o en l’elaboració de projectes i programacions culturals.

Moltes d’elles les treballem en col·laboració amb la resta de professionals i entitats que formem part del Col·lectiu i+, professionals per la diversitat i altres neixen de l’expertesa de les professionals que treballem diàriament en aquests àmbits.

Des de QSL creiem en la formació tan per a ampliar i aprofundir en coneixements, eines i estratègies de la intervenció social i cultural, com per prendre el pols a la realitat que viuen les professionals del sector, per tal de fer un anàlisi que ens permeti la millora contínua de les nostres intervencions en tots els àmbits. És gràcies a la formació, doncs, que podem detectar noves tendències, necessitats o mancances que es donen en el nostre sector i sobre les quals hi podem aportar les nostres propostes de millora i creixement.

Respecte al format ens adaptem als requeriments actuals i impartim formacions presencials, online o en mode híbrid, cercant les millors solucions en funció del moment, les necessitats de l’organització, el context i les seves possibilitats.

Projectes destacats