Àmbits

Gènere

Gènere

Des de l’Àmbit de Gènere de QSL, treballem en projectes i iniciatives relacionades amb la igualtat de gènere, la perspectiva dels feminismes i la diversitat sexual i de gènere.

Des de l’Àmbit de Gènere de QSL dissenyem i realitzem propostes, projectes iniciatives que tenen en compte una visió interseccional i situada de les diferents perspectives feministes. Treballem en projectes concrets i situats, adaptats a les necessitats i possibilitats de cada context.  

Elaborem projectes que imbrinquen la perspectiva de gènere amb altres eixos de la diversitat, sobretot des d’una perspectiva intercultural. Treballem en programes i projectes que tenen com a horitzons comuns la igualtat de gènere, l’assoliment de la igualtat i l’equitat en termes de diversitat sexual i de gènere, i la lluita contra les violències masclistes. Ho enfoquem tant des de l’impuls d’iniciatives específiques i concretes en els àmbits de gènere/dones i LGTBIQ+, com en el foment de la transversalització de la mirada de gènere des de diferents àmbits de treball, com ara cultura, joventut, gent gran, participació o educació, entre d’altres. Les actuacions que impulsem estan sempre inspirades en la realitat social i territorial existent, el treball en xarxa i l’aprenentatge col·lectiu. També es treballa sempre des d’una perspectiva interseccional aplicada i en continu procés de millora i transformació, per poder realitzar i oferir anàlisis i respostes el més ajustades i eficaces possibles a les diverses realitats, complexes i canviants.

L’Àmbit de Gènere treballa fent equip amb l’Àmbit d’Educació i Participació i l’Àmbit de Joventut, compartint reptes com la formació a professorat i informadores juvenils en la prevenció de les violències en l’àmbit escolar, o la transversalització de la perspectiva de gènere en els processos participatius. També col·labora de forma estreta  amb l’Àmbit de Cultura, fomentant i reforçant per exemple les “ulleres liles” diverses en les programacions i formats de cultura de proximitat.

Projectes destacats