Serveis

Conceptualització i producció de projectes i programes

Conceptualització i producció de projectes i programes

Des de QSL Serveis Culturals oferim suport als nostres clients per a la construcció d’accions, projectes i programes. Disseny de programes i projectes per a la ciutadania a partir d’una diagnosi i una detecció de necessitats. Així doncs, posem a disposició de l’administració o entitat que ho requereixi els recursos i sistemes necessaris per dissenyar i executar totes les fases necessàries per a la creació de cicles, exposicions, tallers, itineraris, conferències,  animacions, i coordinació d’activitats i programes específics. Accions orientades a la difusió cultural, social i esportiva, o al desenvolupament comunitari, d’un territori.

 • Estudi de la idoneïtat segons demanda i entorn
 • Disseny de continguts
 • Producció d’activitats pròpies
 • Gestió i contractació de professionals especialistes
 • Disseny de materials didàctics i divulgatius
 • Disseny gràfic, adaptació de la imatge corporativa a tota la cartelleria i documentació
 • Gestió d’infraestructures i mitjans tècnics
 • Convocatòria a mitjans de comunicació i recull de premsa
 • Disseny de dinàmiques de grups
 • Coordinació de l’equip humà necessari i format específicament per a l’esdeveniment
 • Informes de seguiment i avaluació

Projectes destacats