Àmbits

Educació

Educació

Desenvolupar projectes educatius que contribueixin a aconseguir els objectius curriculars  formals  o que suposin un eix educatiu propi, és una de les missions de l’àmbit d’Educació. Propostes de programes i activitats incorporant la perspectiva interseccional i la perspectiva de gènere, així com el desenvolupament de l’esperit crític i la capacitat de qüestionar-se problemes de l’àmbit local a l’àmbit més global.

Des de l’Àmbit d’Educació de QSL  promovem la innovació, la creativitat i la transformació social alineats amb les necessitats detectades per l’entorn i definides per la comunitat. Posem en el centre la comunitat com a valor, com a signe de qualitat relacional, com a construcció social i com a espai per a la convivència.

Treballem des del concepte de l’educació expandida. Establim les connexions entre els diferents tipus d’aprenentatges, dins i fora de la institució educativa, per afavorir un aprenentatge personalitzat i significatiu, i sobretot reconèixer els aprenentatges invisibles.

Atenem la diversitat de participants, potenciant i adaptant els projectes entre els nois i noies amb diferents capacitats i necessitats amb l’objectiu d’una total inclusió. Treballem per la reducció de la segregació educativa volent revertir la distribució desigual de l’alumnat entre les escoles d’un mateix territori.

Els equips de l’Àmbit d’Educació de QSL elaborem propostes innovadores i atractives per infants i joves, incorporant varis agents educatius com els centres educatius, les famílies, el barri i l’entorn, i implementem una metodologia d’èxit i en contínua actualització que generi aprenentatges significatius.

L’equip de treballadores i treballadors és inclusiu, divers i amb experiència, tant en l’educació formal com en l’educació en el lleure. Fomentem la creació d’un bon clima emocional que generi i reforci els vincles entre les persones de l’equip.

Projectes destacats