Guia per una participació inclusiva des d’una perspectiva interseccional 

Projectes

Guia per una participació inclusiva des d’una perspectiva interseccional 

Descripció

En el nostre context, sabem que la participació té com a protagonista una ciutadania profundament diversa, i que està travessada per desigualtats i discriminacions estructurals, socials, econòmiques i simbòliques com ara el masclisme, la LGBTfòbia, el racisme, el capacitisme i/o l’edatisme. Atenent a aquest marc, vam proritzar incloure els següents continguts:

  1. La perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i d’intervenció en les polítiques públiques
  2. Com impulsar la participació inclusiva des d’una perspectiva intersecciónal (el punt de partida, la mirada i la relació)
  3. Com treballar les diferents fases de l’actuació participativa, amb una perspectiva interseccional aplicada: el disseny (objectius, participants i aliances ), la comunicació, la implementació (l’equip, les dinàmiques, els espais i els materials ), el seguiment i l’avaluació
  4. Eines pràctiques per a la incorporació de la mirada interseccional a les experiències participatives

La guia és un material que acompanya la formació “Participació inclusiva i representativa: eines des d’una perspectiva interseccional