Serveis

Campanyes de comunicació / sensibilització

Campanyes de comunicació / sensibilització

Des de QSL Serveis Culturals oferim l’assessorament i la gestió per elaborar campanyes de comunicació amb objectius informatius o de sensibilització ciutadana orientades a assolir transformació social en els àmbits de la nostra expertesa. Facilitem i assessorem en totes les fases del procés: des del plantejament del missatge, la selecció de públics, el disseny de la campanya, la definició dels canals de comunicació, l’adaptació dels continguts, l’execució dels productes comunicatius i l’avaluació de l’impacte, sempre amb la perspectiva de gènere i l’atenció a les diversitats com a eixos transversals.

Projectes destacats