QSL

Valors

Igualtat

Igualtat i diversitat

La igualtat de drets i d’oportunitats així com la diversitat entesa com a oportunitat d’enriquiment mutu, són valors inherents a la definició dels nostres equips i projectes.

Proximitat

Proximitat i transparència

Ens caracteritza la proximitat en el tracte i la transparència en els processos.

Qualitat

Qualitat

La qualitat és l’objectiu principal de tots els nostres serveis, realitzant el Pla de qualitat i els indicadors que determinaran quines tasques de verificació i validació es realitzaran durant el seu desenvolupament.

Professionalitat

Professionalitat

Dissenyem equips, seleccionats i amb formació específica, constituïts per professionals que treballen de forma independent i alhora generant xarxes de treball per a la consecució d’objectius comuns.

Diàleg

Diàleg i escolta activa

Fomentem la proximitat que s’estableix entre les persones treballadores i també amb els clients, potenciant les eines de comunicació que propicien el diàleg. Treballem des de l’escolta activa que permet entendre els missatges, les demandes i respondre en conseqüència.

Creativitat

Creativitat

Potenciem la creativitat com a valor en tots els processos de treball.

Innovació

Innovació

Treballem per la innovació de processos i sistemes de treball.