Àmbits

Joventut

Àmbit Joventut

Des de l’Àmbit de Joventut de QSL Serveis Culturals, dissenyem i desenvolupem projectes emmarcats dins les polítiques juvenils per donar resposta a les necessitats, interessos i inquietuds dels i les joves. Serveis, accions i programes participatius que cerquen el desenvolupament i la completa autonomia i emancipació de la persona jove, i volen contribuir al seu benestar; sempre posant al centre la persona jove com a protagonista de la seva vida i com a agent de transformació social.

Des de l’Àmbit de Joventut gestionem serveis d’informació juvenil, com: punts d’informació juvenil, serveis de dinamització i informació dins els centres d’educació secundària i serveis especialitzats d’assessories per a joves. I a l’hora també realitzem serveis de consultoria i suport en l’elaboració de les polítiques juvenils dels municipis, com poden ser els propis Plans Locals de Joventut o el disseny de diferents programes o serveis específics per a joves. Tot això ho fem des d’una metodologia participativa, transversal i comunitària entre, i amb, els diferents agents implicats: professionals i joves.

Des de l’Àmbit de Joventut de QSL també treballem conjuntament amb d’altres àmbits de QSL. Amb l’Àmbit d’Interculturalitat i Gènere treballem col·laborativament en formacions i sensibilització de professionals de joventut amb mirada interseccional; i amb els Àmbits d’Educació i Participació elaborem projectes conjunts i estratègies participatives per a la definició i disseny de projectes o serveis per a joves.

La nostra missió es concentra en el desenvolupament de projectes que facilitin l’autonomia i l’emancipació de la gent jove, contribueixin al seu benestar, fomentin la seva participació en la transformació de la societat, i treballin les diverses accions des de la proximitat.

Projectes destacats