Serveis

Gestió d’equipaments

Gestió d’equipaments

Des de QSL Serveis Culturals ens especialitzem en la gestió d’equipaments socioculturals, educatius, o de participació en règim de concessió o de prestació de serveis, amb una gestió eficaç i eficient que comparteix la missió i la política de comunicació amb l’organització titular del servei.

Gestionem integralment espais de foment de la cultura de proximitat que desenvolupen projectes comunitaris, apropen l’accés a la cultura i a les arts, desenvolupen plans formatius i incentiven la participació activa de la ciutadania.

Per a la gestió integral d’aquests equipaments tindrem en compte les següents fases i metodologies de treball:

  • Anàlisi de la realitat i diagnòstic cultural i social
  • Planificació, disseny i execució de les activitats
  • Coneixement i suport al teixit associatiu del territori
  • Elaboració i execució del Pla de Comunicació
  • Treball en xarxa amb altres agents del territori
  • Seguiment i control de les dinàmiques d’ús de l’equipament
  • Potenciar els serveis i projectes de l’equipament
  • Generació de nous serveis o espais de relació per a la població de proximitat
  • Avaluació de la gestió

Projectes destacats