Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional

Projectes

Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional

Descripció

A petició de l’Agència Catalana de Joventut, des de QSL hem elaborat la guia “Joves i mirades diverses: guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional”. L’encàrrec ha volgut donar resposta a una necessitat que els darrers anys han detectat i expressat professionals de joventut respecte a la manca de perspectiva interseccional, especialment intercultural, aplicada a l’àmbit de l’educació sexual i afectiva.

La voluntat d’aquesta guia és donar eines per aplicar la perspectiva interseccional en aquest àmbit, tant en la teoria com en la pràctica, amb exercicis de casos concrets perquè sigui el més útil possible. El material va dirigit a totes les persones que treballen o volen treballar amb joves en l’àmbit de l’educació sexual en diferents escenaris, des de les aules fins als equipaments de joventut.

Les fonts principals per a identificar d’idoneïtat del projecte van ser les informacions aportades per grups de joves de diferents orígens i per professionals de diferents àmbits: joventut, interculturalitat, antirracisme, gènere i LGTBI+.

Després de la seva publicació al juny de 2022 al Centre LGTBI+ de Barcelona, aquesta guia ha estat traduïda al castellà i a l’anglès i ha estat presentada a una ponència a Valparaíso, Xile, al Congrés Internacional de No monogàmies i intimitats contemporànies de 2023.