Sabies que…?

Una QSL és una carta que envien els receptors d’un senyal de ràdio per informar que es rep senyal i per agrair l’establiment de comunicació. Anomenar-nos QSL no és doncs casual. És un concepte buscat que promou la voluntat comunicativa de QSL en la seva relació amb els clients i en el seu funcionament intern.