Àmbits

A QSL gestionem projectes, serveis i equipaments centrats en un o més dels següents àmbits de treball:

Cultura

Cultura

Més
Àmbit Interculturalitat

Interculturalitat

Més
Àmbit Participació

Participació

Més
Àmbit Interseccionalitat

Interseccionalitat

Més
Àmbit educació

Educació

Més
Àmbit Gènere

Gènere

Més
Àmbit Joventut

Joventut

Més

Tenim equips especialitzats per a cada un d’aquests àmbits que, tan des de la gestió directa d’un projecte o servei com fins al treball transversal de tots els projectes, aporten el seu coneixement i experiència per donar forma i enriquir, amb la millora contínua, el desenvolupament del mateix.

El treball especialitzat ens permet un bon creixement dels projectes i l’enriquiment dels equips professionals que, complementat amb un treball transversal entre àmbits, ens permet que cada un dels projectes i serveis sigui gestionat des d’una visió holística dels serveis a les persones en el sector sociocultural.

Tots i cada un d’aquests àmbits pot constituir un eix que es creui amb la resta d’àmbits, de manera que el treball en equip de les estructures d’àmbit especialitzades cada una en el seu àmbit, i amb l’experiència d’anys de gestió, és fonamental per a l’enriquiment mutu i la complementarietat de cada proposta.