Dinamització cultural a famílies del Turó de la Peira

Projectes

Dinamització cultural a famílies del Turó de la Peira

Descripció

Disseny, producció i seguiment de l’execució d’una programació d’activitats de caire cultural, esportiu i de lleure al Parc del Turó de la Peira, a petició de Foment de Ciutat. La programació està adreçada a un públic familiar i amb un marcat caràcter comunitari en la seva planificació.

Des de QSL hem vist la importància en la dimensió netament comunitària del projecte, que aposta per la participació tant del teixit social dels barris limítrofs amb el Parc (Turó de la Peira, Can Peguera i Horta), com de les famílies que en fan ús. Apostem per treballar així la promoció de la diversitat, la inclusió i l’intercanvi cultural, així com la integració de l’educació en l’experiència cultural i també volem donar valor a la dinamització cultural com a estratègia de promoció de la participació activa, l’equitat i la cohesió comunitària. 

El nostre equip de coordinació i programació cultural i comunitària té l’encàrrec de millorar les dinàmiques de convivència i ús de l’espai públic, oferint una programació cultural de qualitat tot tenint en consideració les diverses identitats que conviuen en el barri, així com la mirada de gènere i intercultural de cara al disseny dels espectacles. 

Per a l’assoliment dels objectius, cal treballar en el coneixement del territori i el seu teixit social, el disseny de la programació, la producció de les activitats, les estratègies de comunicació i difusió, i finalment l’avaluació i propostes de millora per al futur.