Elaboració de materials

Serveis

Elaboració de materials

Elaboració de materials

Des de QSL creem i elaborem materials que tenen com a objectiu ser una eina de suport tècnic pels equips professionals.

Els darrers anys hem elaborat múltiples guies  i materials, com ara manuals per incorporar la perspectiva intercultural i interseccional en diferents àmbits de treball (salut, joventut, participació,…), guies pedagògiques d’àmbit educatiu per adults i infants, i guies de recursos d’assessorament juvenil, entre altres.

Tenim expertesa en:

  • Analitzar els objectius i finalitats específiques del material a elaborar
  • Cercar materials ja existents entorn a la temàtica
  • Dissenyar una metodologia participativa ad hoc per aconseguir la informació clau i rellevant, si s’escau
  • Fer propostes de continguts adequades al context i les necessitats
  • Donar-li un format comunicatiu estratègic per facilitar-ne el seu ús i lectura

Projectes destacats