Programa de formació i assessoraments en perspectiva interseccional per a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

Projectes

Programa de formació i assessoraments en perspectiva interseccional per a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

Descripció

El Programa es va dissenyar tenint com a objectiu la formació dels equips i la construcció d’eines específiques per a incorporar la perspectiva interseccional a la seva metodologia de treball en els diferents programes i projectes de salut comunitària, en diferents aspectes de la seva implementació (detecció del problema, disseny, avaluació, etc.). Es va desenvolupar en dues fases: 

Fase1: realització de dues edicions formatives de 20 hores de durada, i tenia com a objectiu formar als equips professionals en fonaments teoricopràctics bàsics sobre la perspectiva interseccional, i reflexionar sobre l’aplicabilitat del model en la seva metodologia de treball 

Fase 2: Realització de 5 assessoraments temàtics per equips. Els assessoraments van tenir  com a objectiu aplicar els coneixements adquirits en la fase formativa i elaborar eines metodològiques pràctiques, aplicables i replicables, per part dels equips en la seva tasca professional: les Guies temàtiques per a l’aplicació de la perspectiva interseccional  en els programes de salut comunitària. 

Des de QSL es va realitzar la ideació i gestió integral del programa: disseny i realització de les formacions i assessoraments, anàlisi dels resultats i elaboració de les guies temàtiques.