Serveis

Des de QSL Serveis Culturals oferim el nostre coneixement i experiència per gestionar i desenvolupar els següents serveis:

Conceptualizació i producció de projectes i programes

Més

Gestió tècnica de jornades i congressos

Més

Formació

Més

Gestió d’equipaments

Més

Consultoria / Assessories

Més

Campanyes de comunicació / Conscienciació

Més

Aquesta classificació de serveis ve donada pels diferents recursos, continguts, metodologies i sistemes d’avaluació que cada un d’ells requereix. És per això que tenim els equips especialitzats tan per àrees o àmbits com per sistemes de gestió, de manera que podem respondre amb la màxima qualitat sigui quin sigui el creuament de variables.

Amb la sistematització i el treball tranversal, podem desenvolupar projectes de sectors o àmbits diferents amb la mateixa eficiència i qualitat, sempre adaptant la metodologia i els ritmes a les necessitats i característiques de cada projecte i client.