Tanquem la 5a edició de la formació en interseccionalitat aplicada a l’educació sexual

Notícies

Tanquem la 5a edició de la formació en interseccionalitat aplicada a l’educació sexual

Des de QSL Serveis Culturals, impartim per encàrrec de l’Agència Catalana de Joventut la formació: “Eines per una educació sexual amb mirada interseccional”, curs pioner al sector de l’educació, que combina qüestions interculturals i una perspectiva de gènere i ens permet analitzar la complexitat de la sexualitat des de la interseccionalitat. L’objectiu d’aquesta formació és apropar l’educació sexual sense una mirada homogènia, i trencant estereotips de gènere i interculturals o de pràctiques sexuals.

Durant el mes de novembre de 2023 s’ha celebrat la cinquena edició generant una gran expectació i incorporant l’expertesa de l’Àurea Ayón, professora i especialista en dinàmiques de teatre de les oprimides per a poder treballar de forma vivencial les dificultats que les participants s’han trobat en la seva pràctica professional. A més hi ha hagut una sessió final de disseny d’activitats amb mirada interseccional on les participants han posat en pràctica tot el que han après, aterrant la teoria i desenvolupant totes les seves habilitats.

El públic al qual es dirigeix és divers i compten amb jornades específicament dedicada a professionals. Durant el mes de juny del 2023, va tenir lloc la jornada professional “Construcció col·lectiva de reflexions i estratègies: Relació amb famílies i racialització de la masculinitat” i al novembre una altra sobre “Anàlisi de casos i supervisió col·lectiva”. Les sessions parteixen d’una primera trobada on es reflexiona des del marc cultural i professional que treballaran els casos i continguts, fent d’aquesta sessió una intervenció personalitzada per a poder treballar problemàtiques de manera directa.

Aquesta formació s’està adaptant a diversos sectors com poden ser l’ensenyament, la salut o àrees institucionals que treballen amb joves en l’àmbit LGTBI en diferents contextos. Una de les principals potencialitats d’aquesta formació és la presència de professionals com Florencia Brizuela, doctora en dret i ciències polítiques i investigadora del Seminari Filosofia i Gènere de la UB, David Sánchez Yubraham, sociòleg i programador cultural l’equipament de l’Espai Avinyó en matèria d’interculturalitat i Carolina Astudillo, psicològa social i cap de l’Àmbit de Diversitats de QSL, entre altres. A les càpsules audiovisuals de suport han participat expertes com Iki Yos Piña, investigador i membre del col·lectiu Ayllu, Diego Falconí, advocat especialitzat en drets humans, Kenza Benzidan, activista trans marroquí.

Les sessions tenen materials complementaris com vídeos, dinàmiques i activitats. El 2019 l’Agència Catalana de Joventut va fer l’encàrrec de dissenyar un pla per a treballar l’educació sexual considerant la diversitat existent entre les persones adolescents i joves. El resultat ha estat Joves i mirades diverses. Guia per a una educació afectivosexual amb mirada interseccional“, una guia que dona resposta a una necessitat que els darrers anys han detectat i expressat professionals de joventut respecte a la manca de perspectiva interseccional, especialment intercultural, aplicada a l’àmbit de l’educació sexual. En molts casos, és fruit de la falta de formació o desconeixement de les dinàmiques, les anàlisis, els posicionaments i les estratègies que podem incorporar o transformar.

A QSL Serveis Culturals tenim una llarga trajectòria en el disseny i implementació de formacions des de la mirada interseccional i intercultural. Des de 2020 ens hem especialitzat en educació sexual i diversitat i hem apostat per crear una línia de recerca envers la temàtica. En aquest sentit, durant 2024 tenim l’objectiu de consolidar-nos com a referents al món de l’educació sexual amb perspectiva interseccional en equipaments institucionals i del Tercer Sector.

Fotografies de la sessió per a professionals “Anàlisi de casos i supervisió col·lectiva” del 2 de novembre de 2023, amb dinàmiques de teatre de les oprimides.

Cicle de dansa: TERRITORI EN DANSA. Centre Cívic Teixonera

Notícies

Cicle de dansa: TERRITORI EN DANSA. Centre Cívic Teixonera

TERRITORI EN DANSA és un projecte de dansa dissenyat pel Centre Cívic Teixonera que neix de la necessitat del moviment actiu de l’entorn i la necessitat d’expressar-se a través del cos i la música. El barri de la Teixonera és un barri amb un moviment associatiu actiu molt important i, el cicle Territori en Dansa, neix com una plataforma, tant acollidora com dinamitzadora, davant la necessitat de participació i interrelació de les persones a través de la dansa. 

Al llarg dels anys, el cicle Territori en Dansa ha evolucionat i ha donat lloc a un projecte global que va més enllà d’un cicle, apostant pel recolzament a companyies mitjançant residències, tallers i activitats relacionades amb la dansa durant tot l’any.  

Al maig de 2023 es compleixen 10 anys, al llarg dels quals el cicle s’ha consolidat com un festival destacat de dansa per les companyies i coreògrafs emergents de la ciutat. Anualment es realitzen dues edicions: la de primavera, Territori en Dansa Contemporània i Clàssica; i la de tardor, Territori en Dansa Urbana.

Per a celebrar els 10 anys s’ha presentat una programació que ha volgut donar èmfasi a la co-creació comunitària amb la presentació de dos espectacles participatius, el d’inauguració i el de cloenda. El primer sorgeix de dos dies de creació d’una peça de dansa, creada pel coreògraf Jaume Sangrà per part de veïns i veïnes del barri i amb la finalitat d’elaborar un espectacle únic i irrepetible realitzat de forma inclusiva. El segon, l’espectacle de cloenda, a càrrec de la cia. Leftovers, presenta l’espectacle “Y bailo porque me toca” amb l’objecte de fer ballar el públic assistent.  

Per molts anys de Territori en dansa i celebrem-ho ballant! 

Trobeu més informació del cicle www.territoriendansa.com  

LA GESTIÓ COMUNITÀRIA: Metodologia, participació i avaluació 

Notícies

LA GESTIÓ COMUNITÀRIA: Metodologia, participació i avaluació 

Logotip Xarxa d’Espais Comunitaris

L’autoorganització per la gestió de recursos col·lectius amb interessos comuns de forma democratitzada i els espais comunitaris han estat font de cooperació i són una pràctica històrica a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona, com han estat els ateneus, els casals populars i les cooperatives des de la segona Revolució Industrial. 

Arribar més enllà de la gestió dels béns comuns públics vinculat a les institucions i l’Administració és fer-ho cap a una gestió comunitària, mitjançant una governança democratitzada de la mateixa comunitat per la gestió d’aquests recursos d’una forma organitzada. 

Aquesta conceptualització de gestió comunitària es va poder definir durant el procés de definició i constitució de la XEC (Xarxa d’Espais Comunitaris), del balanç comunitari i de l’enfortiment comunitari, i s’entén “la gestió comunitària d’espais i projectes com un conjunt de valors, objectius i metodologies o estratègies de treball”, que queden recollits en el següent quadre conceptual amb els objectius ubicats dins el grup dels 4 valors que defineixen l’acció comunitària i segons el vessant d’àmbits de treball (interna o externa):

Quadre dels valors i objectius que defineixen la gestió comunitària

Cal contextualitzar que arran de la pandèmia amb l’aparició del Covid-19, durant el 2020, es va detectar que les principals necessitats a les quals els equipaments municipals de proximitat donaven resposta directa eren identificables amb les persones i els grups de col·lectius socials que estaven essent més afectats i que necessiten més atenció social dins el conjunt de la ciutadania, com ara els infants, els col·lectius de persones invisibilitzades com als immigrants, persones que es troben en situació de soledat no desitjada, persones que viuen en situació de precarietat o persones en situació irregular administrativa. Això es va poder detectar en veure com les principals necessitats a les quals es donaven resposta des d’aquests s’englobaven entorn de tres grans eixos: acollien les xarxes de suport ciutadà, l’ajuda alimentària i la resposta a les demandes de necessitats de recursos per combatre la bretxa digital.  

Davant aquesta detecció, des de la Direcció de Servei d’Atenció Comunitària (DSAC), pertanyent a la Conselleria de Drets de Ciutadania i Participació, es va dissenyar el projecte de Casals Comunitari. L’objectiu operatiu imaginari era que aquests equipaments fossin centres de referència per les xarxes de solidaritat, reforçant aquestes xarxes sorgides en resposta a la crisi provocada per la pandèmia, mitjançant el traspàs de recursos i recolzament tècnic de l’Administració, alhora que es promovia la cultura de la solidaritat, convertint aquests equipaments de proximitat en infraestructura social robusta amb capacitat de donar resposta a necessitats socials i recolzant les xarxes solidàries més enllà de l’emergència actual de pandèmia. 

Aquest projecte de Casals Comunitari dissenyat per la DSAC des d’un vessant teòric i recolzat en les figures tècniques es temporitzava per una durada de 6 mesos, de juny a final desembre de 2020, i comptava amb un pressupost econòmic, estipulat en partides d’assignació pels casals, centres cívics i altres infraestructures que es van decidir pel projecte. Destaca que per aquesta implementació i caire del projecte no es fes amb la participació de les Xarxes de Suport Mutu, en ser aquestes molt diferenciades entre elles mateixes pel que fa a estructura, organització, plataforma o composició i forma de relacionar-se amb l’Administració i institucions. D’aquestes XSM també cal diferenciar-les entre les que van aparèixer de forma espontània i com unió temporal degut a l’emergència de la pandèmia i les que esdevenen des d’entitats i ja existien prèvies la pandèmia. 

En l’execució del projecte, finalment, es va buscar integrar la participació d’aquestes XSM més sòlides i establertes que van unir-se a les taules de governança de cada territori i participar del projecte bàsicament per interès de disposar d’aquestes partides pressupostàries, com van reconèixer moltes d’elles, ja que ajudava a disposar de recursos que necessiten per sostenir el seu funcionament. 

Aquesta experiència va acabar donant uns resultats de participació majoritàriament per part dels Centres de Serveis Socials i els equipaments de proximitat, casals i centres cívics, arribant a ser del doble respecte a la del Pla Comunitari i la baixa participació pel que fa al servei dels Centres d’Atenció Primària, en cada territori. Aquesta participació dels Casals i Centres Cívics va afavorir la participació ciutadana, majoritàriament organitzada per contra a la de títol individual. 

La conclusió extreta de l’avaluació d’aquest projecte de Casals Comunitari és que es va arribar a complir parcialment amb l’objectiu de donar suport a les Xarxes de Suport Mutu, que a més només hi van voler tenir participació en la meitat dels equipaments destinataris del projecte. Altrament, d’aquests equipaments van reconèixer que només la meitat van aconseguir crear nous vincles gràcies al desenvolupament d’aquest projecte. 

D’aquesta lectura i experiència presentades anteriorment, s’entén que els projectes comunitaris es basin en les comunitats, actives i organitzades amb formes democràtiques de governança, per la gestió entorn d’uns recursos compartits, amb la finalitat de transformar i millorar la qualitat de vida de tota la comunitat. Això es defineix com el balanç comunitari i ajuda a veure la gestió comunitària com un ecosistema entre el projecte d’acció i la mateixa comunitat que el sustenta. Mitjançant aquesta mirada es genera una eina d’autodiagnòstic amb la qual les entitats puguin valorar el funcionament en relació amb qüestions ambientals, socials i de bon govern, i emprenen processos per millorar en aquests aspectes, tal com es defineix al document guia ‘Xarxa d’Espais Comunitaris: Una mirada a les pràctiques en gestió comunitària’

Aquesta eina de BALANÇ COMUNITARI tracta d’afavorir la gestió comunitària de recursos públics segons una lògica de corresponsabilitat social, gestió democràtica i participació ciutadana, orientat a les necessitats humanes i compromès amb la comunitat i el retorn territorial. Aquesta eina d’autodiagnòstic està definida per avaluar tant a escala de projecte com a escala d’entitat o associació. 

A continuació presentem l’eina amb els indicadors del balanç comunitari a avaluar, a un nivell de gestió per un projecte: 

Indicadors de l’eina de Balanç Comunitari per avaluació i acompanyament de la gestió comunitària, a escala de projecte

Aquests indicadors d’avaluació són punts de diagnòstic, en relació amb els valors i objectius que defineixen la gestió comunitària, que serveixen d’acompanyament en la gestió i per dissenyar mecanismes de millora continuada que alimentin aquesta tracció cap aquests objectius, prioritzant la visió reproductiva sobre la visió productiva. 

Des de QSL Serveis Culturals us volem compartir l’experiència i tota la feina que hi ha darrere de la gestió d’un espai comunitari que realitza gestió comunitària des d’un equipament municipal amb gestió externalitzada, que pertany a la Xarxa d’Espais Comunitaris i hi ha treballat per la definició d’aquesta eina d’autodiagnòstic. Parlarem amb la Yolanda Coll, directora del Casal Mas Guinardó, aviat podreu gaudir d’aquesta entrevista en propera publicació… 

 

Fonts consultades: 

Guia “Xarxa d’Espais Comunitaris: una mirada a les pràctiques en gestió comunitària”, publicació Torre Jussana, col·lecció Dossiers Barcelona Associacions 2a època – Núm. 7 

“Una infraestructura social robusta per sostenir les xarxes comunitàries de solidaritat”, Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació, Ajuntament de Barcelona, 2020 

ANÁLISIS DEL PROYECTO CASALS COMUNITARI DESDE LA PERSPECTIVA DE ACCIÓN COMUNITARIA, Màster en polítiques socials i acció comunitària – Universitat Autònoma de Barcelona, Autora: Amanda Paz Araya Concha, Barcelona juny 2021 

LA GESTIÓ COMUNITÀRIA II: Entrevista Yolanda Coll – Casal d’Entitats Mas Guinardó del Districte d’Horta-Guinardó

Notícies

LA GESTIÓ COMUNITÀRIA II: Entrevista Yolanda Coll – Casal d’Entitats Mas Guinardó del Districte d’Horta-Guinardó

Imatge façana principal del Casal d’Entitats Mas Guinardó, font Wikimedia Commons, junt amb la seva direcció: Yolanda Coll

Entrevistem a la Yolanda Coll, directora del Casal d’Entitats Mas Guinardó, per saber-ne una mica més del projecte i de la gestió comunitària que hi realitzen. 
 

Hola Yolanda, digues-nos… quin tipus de persona ets?  

M’entenc com una persona amb il·lusions, esperança, dubtes i contradiccions. També com una persona que té l’enorme privilegi de treballar en allò que l’apassiona: les persones i la cultura.  
 

Quant de temps fa que hi treballes al Mas Guinardó? 

Al Casal Mas Guinardó treballo des de mitjans de l’any 2018. Un temps intens d’implantació i assentament de línies de treball, serveis i programes, dinàmiques i processos flexibles i adaptables, en un equipament que situa a les persones, amb les seves circumstàncies i necessitats, sempre al centre.   

Al Districte d’Horta-Guinardó, en altres equipaments de proximitat, hi treballo des de l’any 2009. 
 

En una paraula… que és el Casal d’Entitats Mas Guinardó?  

Convivència.  
 

Com és el Mas? La seva memòria històrica, el barri que l’acull, qui s’apropa… 

La història del Mas és força antiga. Al segle XV el Mas Guinardó, era una masia. En aquest edifici, amb més de 600 anys d’història, es van dirigir alguns dels setges més ferotges a Barcelona, durant la guerra de Successió 1714 i abans a la guerra dels Segadors. Durant la reforma del Casal Mas Guinardó, es va descobrir un refugi de la Guerra Civil en molt bon estat que es troba just a sota de l’equipament. A més, diuen, que aquest mas ha donat nom a tot el barri, pel seu vessant hi discorria l’antic Torrent de la Guineu, que en català medieval s’anomenava Guinarda, i que probablement ha derivat en Guinardó, donant nom a tot el barri! 

Actualment, ja com a Casal Mas Guinardó, acull regularment a gairebé 60 col·lectius i altres entitats i persones que s’hi relacionen puntualment.  

Un dels nostres reptes constants és esdevenir molt més accessibles a tothom i aconseguir que qualsevol, que així ho desitgi, es pugui aprofitar dels recursos i serveis que oferim.  
 

Quanta gent formeu l’equip tècnic encarregat de la gestió del Casal Mas Guinardó?  

Al Casal es configuren 6 perfils de treball (3 d’informació, 2 de dinamització i 1 de direcció), aquestes figures, 7 persones, assoleixen tasques tals com la connectivitat amb tot el territori, la comunicació externa i interna, cessió d’espais, cura i organització d’infraestructures, dinamització de projectes, cura i acolliment de les persones, serveis tècnics, etc. 

L’equip tècnic mirem d’adaptar-nos al context, reformulant constantment prioritats per mantenir i generar línies de programació comunitàries que, principalment, puguin oferir solucions a les persones del barri i enriquir-les. 
 

Tinc entès que el Casal d’Entitats Mas Guinardó forma part de la Xarxa d’Espais Comunitaris, correcte? Ens expliques més d’aquesta Xarxa, si us plau?  

Una de les característiques singulars d’aquest Casal, és la seva metodologia de treball comunitària. El Casal Mas Guinardó no és un hotel d’entitats on cadascun d’aquests col·lectius treballen independentment sinó que tractem de fer xarxa, de vincular, conèixer i reconèixer a les persones que hi participen.  

Amb motiu de la crisi de la Covid-19, que va agreujar la realitat de moltes persones, es va plantejar acompanyar i vehicular la solidaritat popular sorgida espontàniament, des d’alguns casals de barri, amb recursos afegits i les estructures d’uns equipaments de proximitat per excel·lència.  
 

Tornant al Mas Guinardó… ens pots detallar 3 projectes que t’agradaria compartir, ja sigui pel volum de feina i treball participatiu que tenen, per la consolidació i impacte que tenen en les persones o grups de col·lectius socials del barri o bé per alguna anècdota especial … 

-Taula del Mas  

Espai de participació i programació, obert a tothom, en el que es treballen diverses temàtiques, sovint relacionades amb els eixos de treball del Mas, escollides sempre en consens i que generen la programació comunitària del Casal. 

-Taula d’interculturalitat  

Es detecta la necessitat per part d’algunes persones, d’aplicar una perspectiva intercultural en la vida del Casal i de les entitats i grups del barri, es vol contribuir en el procés de construcció social, que incorpora persones d’orígens diversos en els debats, accions i reflexions que configuren el barri i la ciutat. És per aquest motiu que es crea la Taula d’interculturalitat per treballar aquesta mirada amb el veïnat, associacions i altres agents socials culturals i educatius del territori. 

-Rua de Carnaval / Al Guinardó un Món al barri / El Guinardó respira i moltes més! 

D’aquests espais de participació sorgeixen accions de trobada, intercanvi, participació, reivindicació, reflexió, celebració; emplaçaments on treballar qüestions actuals, canviants, que ens preocupen i a les que potser, podem trobar solucions col·lectives.  
 

A l’hora de pensar en el present i futur del Mas, com feu per avaluar la feina, resultats i objectius que s’aconsegueixen amb el dia a dia? 

La proposta d’avaluació de les accions i propostes es prepara en la fase de planificació. Analitzem i comprovem el grau en què s’han assolit els objectius o propòsits, sempre amb la finalitat de la revisió i la millora de la proposta.  

Habitualment, fem servir indicadors quantitatius i qualitatius, recollits per l’equip tècnic dia a dia. Recollim dades d’assistència en diferents àmbits, nombre de persones subscrites, enquestes, observació directa, reunions d’intercanvi i avaluació, sistemes d’avaluació participativa (en aquells espais on aquesta es dona), impacte social com per exemple els horts urbans com espais inclusius o la rua de carnaval, etc. 

Quadre de valors i objectius que defineixen la gestió comunitària

Carai,doncs ara ja coneixem més i millor la realitat del Casal d’Entitats Mas Guinardó i la seva gestió comunitària. 

Gràcies a Yolanda pel teu temps i entrega, més enllà d’aquesta entrevista, per la força i empenta amb la gestió del Casal d’Entitats Mas Guinardó, a tu i a tot l’equip.

Persones que conformen la Taula del Mas, espai de participació i programació del Casal Mas Guinardó. La Taula del Mas se celebra un cop per trimestre. Les entitats i/o grups vinculats a la vida comunitària del Casal han de participar-hi oferint o sumant-se a les propostes de programació. És proposta treballar amb projectes de manera col·lectiva amb altres entitats i grups i en totes les seves dimensions. A cada Taula es decideixen quines són les activitats que es treballaran. Posteriorment, es creen grups de treball o comissions que compten amb el suport de l'equip del Casal, que les dinamitza, coordina, les assessora i els hi dona suport tècnic, infraestructural i pressupostari.
Persones que conformen la Taula del Mas, espai de participació i programació del Casal Mas Guinardó. La Taula del Mas se celebra un cop per trimestre. Les entitats i/o grups vinculats a la vida comunitària del Casal han de participar-hi oferint o sumant-se a les propostes de programació.

Esperem les persones que hagin llegit fins al final hàgiu pogut gaudir tant com nosaltres fent aquesta entrevista, per saber-ne més i per continuar creixent. Si voleu saber una mica més de la gestió comunitària, també, podeu llegir la primera part d’aquesta notícia. Salutacions i en tornem a xerrar una propera a veure on trobem el Mas Guinardó o a tu, Yolanda, qui sap! 

Fins aleshores, salut i bona setmana! 

Nova etapa de QSL Serveis Culturals SL

Notícies

Nova etapa de QSL Serveis Culturals SL

El mes de febrer del 2022 es va realitzar el traspàs de QSL Serveis Culturals a l’antic equip directiu de l’empresa. Les noves propietàries i co-gerents de l’empresa son la Txell Rodon, la Marina Estragués, la Sara Vico i la Carolina Astudillo. Han estat treballadores de QSL en diferents serveis, equipaments i departaments de l’empresa al llarg dels anys i d’ara endavant assumeixen les funcions vinculades a la propietat i la gerència de l’empresa, i també seguiran exercint com a caps dels àmbits de Joventut, Educació, Cultura i Diversitats, respectivament.

Aquesta nova etapa suposa un repte a nivell personal i com a equip de treball, i també representa una oportunitat professional col·lectiva per al conjunt de QSL. L’horitzó que es dibuixa és mantenir els elements d’estabilitat i fortalesa històrics de l’empresa, alhora que se segueix treballant amb una mirada de millora contínua.

Si voleu conèixer una mica més de la nova gerència, cliqueu aquí

Jornada anual QSL 2022

Notícies

Jornada anual QSL 2022

Treballadores assistents a la Jornada, participant de la dinàmica de coneixença.
Part de l’equip humà de QSL

El passat divendres 17 de juny va tenir lloc la Jornada Anual QSL 2022, al Casal Mas Guinardó. Aquesta trobada està pensada, dedicada i té com a protagonistes a les treballadores que conformen tot el múscul i valor humà de l’empresa. Aquest any, la jornada va transcórrer amb una programació que va arrencar amb la presentació i benvinguda per part de la nova gerència, en conjunció amb l’inici de la nova etapa arran del canvi de propietat, per saber-ne més d’això podeu consultar la notícia corresponent al següent enllaç. Es va fer una presentació descriptiva de l’empresa i la seva gestió, amb dades i números entorn de tot el volum de persones, l’organigrama i el total i singularitat dels serveis que es gestionen. 

Seguidament a aquesta presentació, va tenir lloc la presentació i entrevista amb la Safia Al Aaddam, autora del llibre “Hija de inmigrantes”, qui va fer presència i va ser entrevistada per la Carolina Astudillo, responsable de l’Àmbit de Diversitats. Ens va fer reflexionar sobre existències, violències i resistències que viuen les famílies migrades, i com tenim la urgència i la responsabilitat d’incorporar aquestes realitats, a la nostra tasca professional. Aquesta entrevista va esdevenir dins dels objectius de la jornada, a l’estar programada com a formació per treballar en i amb els valors transversals pels quals es llavora, tan internament com als projectes que es gestionen, a QSL

Torn de preguntes a l'entrevista amb la Safia Al Aaddam, autora del llibre "Hija de inmigrantes", linktr.ee/Hijadeinmigrantes
IG: @hijadeinmigrantes
Torn de preguntes a l’entrevista amb la Safia Al Aaddam

Posteriorment, va arribar el moment de fer moure al públic assistent amb una dinàmica lúdica, pensada per donar una mica de dinamisme a la jornada i amb la voluntat de generar un temps i un espai, perquè les treballadores assistents, protagonistes de la Jornada, es poguessin conèixer una mica més entre elles. Per continuar amb aquesta sinergia de coneixença i d’interacció entre les assistents i els projectes dels quals són motor i ànima, es va finalitzar amb un aperitiu refrescant a la terrassa del Mas Guinardó, en un gran dia de calor i amb les vistes de Barcelona. 

Si voleu veure una mica més de la jornada, podeu visitar el nostre Instagram: @qsl 

“ENGRANXART”, un projecte social, comunitari i artístic al barri del Carmel

Notícies

“ENGRANXART”, un projecte social, comunitari i artístic al barri del Carmel

Quan pensem en un Centre Cívic sovint simplifiquem el que ens ofereixen en dos grans àrees: la formativa amb el programa de tallers i la cultural amb propostes d’actuacions i espectacles. Aquesta és clarament una visió reduïda que invisibilitza la feina comunitària i social que els Centres Cívics també realitzen. Els Centres Cívics tenen una capacitat molt gran per generar, vehicular o dissenyar projectes que no encaixen dins d’aquestes àrees i que, tot i ser molt importants per al territori i per a les persones que hi participen, se’n fa menys difusió i sovint queden recollits en un espai anomenat “altres projectes” en la recollida d’indicadors municipals.

Aquests projectes són màgics i produeixen impactes reals i tangibles a les persones que hi participen. Un d’aquests projectes és l’Engranxart que ha estat liderat pel Centre Cívic Carmel  durant la pandèmia i que fa uns dies es va poder concloure presencialment fent tangible l’impacte i les emocions que havia suposat per a les persones que hi van participar.

L’Engranxart és un projecte social, comunitari i artístic que neix, enmig de la pandèmia, de la necessitat de mantenir viu el contacte amb les veïnes i veïns del barri del Carmel. Com a objectius del projecte tenim: combatre la solitud, especialment de les persones grans i de les persones joves, combatre l’aïllament, produït per les restriccions de mobilitat i confinament, i combatre la pèrdua de vincle que es produeix al distanciar-se dels equipaments (escoles, centres cívics, etc.) com a espais habituals de relació.

Per aconseguir aquests objectius es van crear uns tàndems de relació entre persones grans i persones joves estudiants de les escoles Virolai, Ferran Tallada i altres nois i noies de diferents entitats, projectes i equipaments del barri (APC, Voluntaris Tàndem, etc.). Aquests joves es van emparellar amb les prop de 40 dones voluntàries i, durant la pandèmia, aquests tàndems van mantenir contacte mitjançant trucades telefòniques, videotrucades i inclús a través de correu postal. La missió dels i les joves ha estat la de conèixer millor les vides i inquietuds de les dones del Carmel en aquests temps de pandèmia, recollir les seves vivències i les emocions que estaven sentint, i generar moments d’acompanyament i de complicitat.

Aquestes inquietuds es van fer arribar a l’artista tèxtil Ase Suárez que va dissenyar un esbós per l’elaboració d’un tapís conjunt que les recollís i les plasmés en una obra plàstica. El tapís inclou un conjunt de peces d’art de diferents disciplines tèxtils (ganxet, brodat, patchwork, punt de creu…) que han estat realitzades per les dones voluntàries durant el confinament.

El passat 7 de juny al matí a la plaça Salvador Allende es va fer la inauguració presencial de l’obra comunitària, tancant així el projecte i donant més visibilitat tan a l’Engranxart com a totes les persones que l’havien fet possible. A l’acte es van trobar les artistes teixidores, l’Ase Suárez, els joves i els i les professionals de totes les entitats implicades. Vam poder escoltar les veus d’algunes de les persones protagonistes i gaudir d’un espectacle poètic de titelles per a adults i de la projecció de fotografies de les obres.

Una experiència molt enriquidora per a les persones participants i per a l’equip que va dissenyar el projecte, involucrar a entitats, equipaments, artistes, etc. generant una experiència vital que de ben segur cap de les persones participants oblidarà. El desenvolupament del projecte es va anar enregistrant en vídeo amb l’objectiu de poder difondre el procés i les vivències viscudes, així que, ben aviat, podrem compartir a les xarxes socials del Centre Cívic Carmel i de QSL, totes aquestes emocions.

A QSL estem d’estrena, segueix-nos a les xarxes!

Notícies

A QSL estem d’estrena, segueix-nos a les xarxes!

A QSL Serveis Culturals, en els darrers mesos, hem estat treballant de manera transversal amb els nostres equips de Cultura de Proximitat, Interculturalitat, Gènere, Educació, Participació, Joventut, Recursos Humans i Administració, per impulsar les xarxes socials de QSL i per donar vida a la nova pàgina web que ja podeu trobar operativa.

Estem molt contentes amb la feina feta i tenim moltes ganes de compartir-la amb totes vosaltres. Us animem a que visiteu i us feu seguidores dels nostres perfils de Twitter, Instagram i Facebook.

Us agradaria saber què opinem sobre “què passa quan es creuen el gènere i la interculturalitat”? o com abordem a QSL “la nova normalitat dels òrgans de participació”? o quines són les nostres reflexions respecte a “l’adaptació al canvi” en l’àmbit de la cultura de proximitat? Tenim moltes ganes d’explicar-vos aquestes i altres reflexions que des de QSL Serveis Culturals ens plantegem per seguir endavant!

A més, si entreu a les nostres xarxes trobareu els programes que desenvolupa QSL Serveis Culturals i els espais on hi som presents, com:

  • El recull d’experiències realitzat per #interculturasantandreu, I TU COM ET CUIDES? on 8 dones d’orígens culturals i edats diverses ens expliquen què fan quan es dediquen un temps a elles mateixes.
  • El CLUB DE LA FEINA que ens proposen els serveis @infojoveBCN com a espai de suport a la recerca de feina per a persones joves oferint informació, orientació i assessorament de manera personalitzada i gratuïta.
  • El RAID ATLÈTIC, una iniciativa de @BCN_esports on noies i nois de centres educatius de Barcelona poden gaudir i aprendre diferents modalitats de l’atletisme a l’Estadi Lluís Companys.

Si us feu seguidores de les nostres xarxes socials, veureu com d’ara endavant compartirem les notícies més rellevants sobre la nostra activitat i l’entorn que ens envolta.

Encetem aquí un punt de partida per a estar més connectades amb les persones a qui seguim, amb les entitats amb qui treballem i amb els projectes, programes i iniciatives que ens inspiren i complementen la nostra feina.

Us hi esperem a tots i totes!

Formació: “Eines per una educació afectivosexual amb mirada interseccional”

Notícies

Formació: “Eines per una educació afectivosexual amb mirada interseccional”

Us presentem una formació dirigida a professionals que treballen l’educació afectivosexual i LGTBI per treballar la teoria i la posada en pràctica d’una mirada interseccional sobre l’educació afectivosexual. El que pretén és, sobretot, atendre especialment els processos i dinàmiques que es produeixen quan la diversitat sexual i de gènere es creuen amb la diversitat cultural. 

Aquesta formació complementa la posada en pràctica de la guia per a professionals  “Joves i mirades diverses. Guia per una educació afectivosexual amb mirada interseccional”, elaborada per l’Agència Catalana de Joventut en col·laboració amb QSL Serveis Culturals i el Col·lectiu i+, professionals per la diversitat. Aquest material vertebra els continguts de la formació i permet reflexionar i posar en pràctica els temes i orientacions que aborda.

La velocitat amb la que s’han omplert les places disponibles i l’extensa llista d’espera que s’ha generat per a properes edicions, demostra la necessitat existent d’oferir formacions d’aquest tipus, que omplen buits  i donen resposta a realitats que les professionals que treballen amb joves, es troben en el seu dia a dia.

I és que aquest curs ajuda a incorporar eines, estratègies, recursos i formes de fer des d’una perspectiva interseccional aplicada i dona a conèixer les implicacions dels diferents processos i dinàmiques que es poden produir en l’abordatge de l’educació afectivosexual. Però, a més, va més enllà: comporta una revisió i una presa de consciència pròpia sobre el marc de partida cultural, personal i professional de l’alumnat.

El curs té un format virtual. Es fan sessions en línia amb un equip formatiu especialitzat i també es proposa treball fora de l’aula, que inclou treball individual i treball grupal entre sessions, i el visionat de càpsules audiovisuals sobre continguts temàtics específics.

Aquestes càpsules són entrevistes que s’han fet adhoc per a aquesta formació, conduïdes per l’activista Heidi Ramírez, ens presenta a Diego Falconí parlant sobre la construcció cultural, el model intercultural i antirracismes, a Iki Yos Piña donant resposta a moltes qüestions en torn al gènere i la perspectiva LGTBI amb mirada interseccional, i finalment a Kenza Benzidan abordant el rol professional i les relacions de poder i igualitàries que es poden donar en el context educatiu.

Pel que fa a les sessions en línia, transcorren des de la teoria cap a la pràctica, per a poder aterrar els conceptes i les eines adquirides. Comptem amb Flor Brizuela i les companyes del col·lectiu Catàrsia que ens ofereixen els fonaments de la perspectiva interseccional des d’una vessant teòrica/professional i també des d’una vessant personal i de revisió interna. Després, David Sánchez i Caro Astudillo agafen el relleu per fer una reflexió col·lectiva vivencial i oferir exercicis pràctics sobre criteris i implicacions de la perspectiva interseccional a la pràctica. I en les següents sessions acompanyem a l’alumnat facilitant-los eines per dissenyar i dinamitzar activitats d’educació afectivosexual i l’orientem fent una sessió final de treball compartida per posar en comú els exercicis i els aspectes més destacats.

Aquest curs ha estat una iniciativa de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya i l’hem dissenyat i produït QSL Serveis Culturals i el Col·lectiu i+, professionals de la diversitat, amb la col·laboració de El Parlante pel que fa a la realització del material audiovisual.

Què passa quan es creuen el gènere i la interculturalitat?

Notícies

Què passa quan es creuen el gènere i la interculturalitat?

L'ecofeminisme és la resposta

Des de l’Àmbit de Diversitats de QSL remarquem la importància de la mirada interseccional com a base del treball en l’àmbit social, educatiu i cultural.

En els darrers anys, quan s’apropa el 8 de març, cada cop més es poden escoltar i llegir frases com “La lluita feminista serà antiracista” o “Les lluites trans seran feministes”. I és que, per sort, cada cop més en els diversos activismes i  les polítiques públiques està agafant força la mirada interseccional.

Ja al 1989 l’acadèmica afroamericana Kimberlé Crenshaw va popularitzar el terme interseccionalitat i el va definir com el fenomen pel qual cada individu pateix una opressió o ostenta un privilegi en base a la seva pertinença a diverses categories socials. En una recent xerrada TED explicava com ella va necessitar aquesta paraula per “abordar el fet que molts problemes a la nostra societat com els racismes i els masclismes de vegades se superposen creant múltiples nivells d’injustícia social”.

Per això des de l’àmbit Diversitats de QSL apostem per generar materials de comunicació i campanyes de sensibilització que atenguin a diversos eixos d’opressió. Veiem la mirada interseccional com a punt de partida. Cal tenir presents com operen els diferents privilegis i opressions per poder començar a treballar.

De vegades, dins el món de la gestió cultural, passa que algú amb segurament molt bona intenció, impulsa activitats o campanyes en base a un eix d’opressió. S’ha format sobre un tema i vol donar-lo a conèixer. És fantàstic tenir aquesta iniciativa, però segur que dins el grup a qui va dirigida l’acció, les realitats són ben diverses en base a gènere, interculturalitat, classe, edat, diversitat afectivo-sexual… I no només això, també caldrà fer una feina prèvia de revisió dels privilegis: des d’on estic plantejant aquesta activitat? Si s’ajunten una sèrie de privilegis, com podrien ser home, blanc, classe mitjana-alta, estudis universitaris, heterosexual… caldrà tenir-ho en compte per revisar-se, depenent del tipus d’acció que es faci.

Des de QSL hem estat els darrers anys fomentant el treball col·laboratiu i interseccional, atenent a diferents eixos i mirades. Per exemple, desenvolupant projectes interculturals lligats a polítiques juvenils, d’educació afectivo-sexual o de gènere. Un exemple d’aquest últim és la campanya del 8 de març impulsada l’any passat des de l’Ajuntament de Barcelona, L’ecofeminisme és la resposta. Vam posar de relleu que històricament, dones, camperoles i indígenes d’arreu del món han demostrat com la cultura de dominació i de poder que genera les relacions de desigualtat de gènere i d’injustícia global és la mateixa cultura que desencadena l’explotació de la natura i la resta d’éssers vius. I era important que, tot i ser una campanya situada a la ciutat de Barcelona, reflectís la diversitat en tots els sentits de les dones implicades en la defensa de la vida.

Una altra campanya que mostra bé la intersecció entre gènere i interculturalitat ha estat el “8 vivències de cures. I tu, com et cuides?”, impulsat amb el Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu. El projecte volia col·lectivitzar diverses formes de cuidar-se a una mateixa amb un procés participatiu amb dones del districte de Sant Andreu. Evidentment, calia reflectir la diversitat de les dones que viuen a Sant Andreu i per això es va comptar amb dones d’orígens culturals diversos, d’edats que oscil·len entre els 14 i els 86 anys i amb realitats molt diferents.

8 maneres de cuidar-se

La mirada interseccional és important. No és el camí fàcil perquè comporta qüestionar-se i repensar-se constantment, però cal posar-hi atenció perquè, com deia la Carolina Astudillo, directora de l’àmbit Diversitats a una formació recentment: “Si no es pensa una activitat en clau antiracista, serà racista, si no es pensa una acció en clau feminista, serà masclista, és dur però és així”. De vegades la consciència i el qüestionament dels privilegis propis pot comportar incomoditat, però és una incomoditat necessària per no oprimir. L’important no és la quantitat de privilegis que es tinguin sinó què s’acaba fent amb ells.