Joves de Barcelona

Projectes

Joves de Barcelona

Descripció

El servei municipal d’informació juvenil “Joves de Barcelona” ofereix, des d’una mirada integral, informació, l’orientació, assessorament a les persones joves de la ciutat de Barcelona per a l’acompanyament en el seu desenvolupament personal, especialment en el processos de transició vital (canvis d’estudi, incorporació al mercat laboral, emancipació… ). Joves de Barcelona és un conjunt de serveis d’informació juvenil que actua de forma coordinada per aconseguir una major efectivitat i una major eficàcia a l’hora d’oferir estratègies i recursos que permetin el desenvolupament personal de la població jove en les diverses dimensions que engloben aquest col·lectiu. Aquest sistema engloba els següents serveis: la xarxa d’onze punts d’informació juvenil, anomenats Joves de (i el nom del Districte), els 86 punts d’informació juvenil en els centres d’educació de secundària de la ciutat, els cinc serveis d’assessorament especialitzats per a joves (acadèmic, laboral, mobilitat internacional, habitatge i emprenedoria), i un equip de suport i coordinació per al desenvolupament de tot el sistema d’informació.