Oferta de feina: Direcció de l’Oficina Tècnica d'”Interseccions, educació, cultura i comunitat” de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Borsa

Oferta de feina: Direcció de l’Oficina Tècnica d'”Interseccions, educació, cultura i comunitat” de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Projecte Interseccions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Característiques tècniques del lloc de treball

Les funcions bàsiques generals són la direcció i gestió laboral de l’equip, el disseny de continguts, la coordinació d’alguns processos de treball, el seguiment tècnic i econòmic del contracte, i la interlocució entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària.

Treballa en coordinació amb la Direcció del Programa.

 • Direcció i gestió laboral de l’equip.
 • Supervisió tècnica i econòmica del contracte (seguiment del pressupost de l’oficina i gestió de les despeses d’activitats amb l’empresa concessionària).
 • Interlocució entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària
 • Disseny d’itineraris formatius per als professionals del programa i coordinació del projecte.
 • Acompanyament metodològic i de continguts en la definició dels entorns d’aprenentatge i seguiment d’aquestes propostes.
 • Coordinació del procediment de validació i tancament dels entorns d’aprenentatge del programa amb el CRP.
 • Disseny de continguts i coordinació de l’Escola d’Estiu.
 • Coordinació dels instruments d’avaluació de les accions del programa.
 • Direcció de l’estratègia de comunicació i documentació.
 • Disseny i coordinació de possibles laboratoris.
 • Coordinació del procés de redacció pla de gestió i memòria de cada curs
 • Coordinació del projecte de prototipat de les experiències de treball amb famílies
 • Disseny d’una estratègia de registre i documentació digital d’alguns projectes perquè puguin ser transferibles.
Requisits mínims necessaris:
 • Titulació universitària especialitzada en temes socials: Pedagogia, Magisteri, Educació Social, Sociologia, Humanitats, Psicologia, Antropologia, Treball Social, Ciències Polítiques, etc.
 • Formació específica i experiència en dinamització i/o desenvolupament comunitari.
 • Experiència laboral mínima de 2 anys en els àmbits següents: gestió cultural, mediació cultural i/o comunitària, disseny de projectes educatius o culturals amb dimensió comunitària.
 • Experiència laboral mínima de 2 anys en gestió d’equips.
 • Domini del català (mínim nivell C), del castellà (oral i escrit) i domini de l’anglès en nivell mig (oral i escrit).
Perfil professional i capacitats:
 • Experiència en disseny, gestió, planificació i seguiment de projectes, campanyes i activitats.
 • Experiència en el treball en equip, de manera cooperativa i en processos en xarxa.
 • Experiència en contextos educatius i/o culturals comunitaris.
 • Coneixements sobre el sistema educatiu reglat i pedagogia.
 • Actitud positiva, dinàmica i emprenedora, i tracte correcte, en tot moment.
 • Capacitat de treball des de la cura, empatia i resolució de conflictes associats a processos de treball compartit.
 • Capacitat d’anàlisi i prospectiva entorn als contextos de treball orientada a proposar vies de creixement i millora dels processos de treball i la seva dimensió comunitària.
Requisits complementaris (es valorarà):

Experiències relacionades amb alguns dels àmbits de: Educació Artística (arts visuals, teatre, cinema,…), Anglès, Lectura, Científic-tècnic i digital, i Coneixement de la ciutat (patrimoni i cultura popular).

Coneixement i experiència laboral amb l’administració pública.

Característiques del lloc de treball:
 • Categoria: Direcció de programes, projectes i equipaments, segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
 • Dedicació: 35h setmanals.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Lloc de treball habitual: Oficines al Centre Cívic Jardins de la Pau, el Prat de Llobregat.
 • Possibilitat d’incorporació immediata.

Oferta de feina: Tècnic/a de la secretaria tècnica del CIP de Barcelona

Borsa

Oferta de feina: Tècnic/a de la secretaria tècnica del CIP de Barcelona

Serveis

El Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona està format per una comunitat de 185 entitats compromeses en la construcció d’una ciutat educadora a través de la creació i generació d’experiències educatives singulars.

Característiques tècniques del lloc de treball

Les tasques i funcions de l’equip que configura la secretaria tècnica del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP) de Barcelona són les de garantir una bona gestió i desenvolupament dels objectius del CIP segons les directrius de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Com a tècnica d’aquest equip, la persona que estem cercant ha de ser capaç de traslladar i dinamitzar amb les entitats membres del CIP allò que des de la direcció es vulgui prioritzar, i exercir una certa capacitat de lideratge i aportació innovadora per proposar accions i línies de treball que millorin i permetin construir una línia d’acció pedagògica innovadora i de qualitat, fortament lligada a les entitats membres del CIP, als centres educatius i als professionals que hi treballen.

Més concretament les tasques a realitzar seran entorn als àmbit de:

 • Impuls a la innovació pedagògica: documentació, registre de contactes referents de l’àmbit, assessorament a les entitats, disseny de formacions per a les entitats, propostes de definició de línies de treball i prioritats, etc.
 • Suport tècnic i metodològic al CIP.
 • Suport logístic a les activitats del CIP.
 • Reforç i garantia pedagògica amb el desplegament del Segell de Qualitat que es desplega amb la col·laboració d’una universitat vinculada al món educatiu.
 • Orientació en el compromís social i d’equitat del CIP.
 • Suport als centres educatius.
Requisits mínims necessaris:

Formació acadèmica:

 • Titulació universitària especialitzada en temes socials: Pedagogia, Magisteri, Educació Social, Sociologia, Humanitats, Psicologia, Antropologia, Treball Social, Ciències Polítiques, etc.
 • Formació relacionada amb: Gestió Cultural, investigació i recerca en innovació pedagògica, tractament de dades, gràfics i presentacions.
 • Formació en Office, sobretot domini dels fulls de càlcul Excel.

Experiència professional:

 • Experiència laboral mínima de 2 anys en els àmbits següents: gestió cultural, desenvolupament en la implementació de projectes educatius, de comunicació i amb xarxa associativa, treball amb entitats i facilitació/dinamització de relacions i projectes conjunts en l’àmbit educatiu.
 • Coneixement i experiència laboral amb l’administració pública.

Idiomes:

 • Domini del català (mínim nivell C)
 • Domini del castellà (oral i escrit)
 • Domini de l’anglès en nivell mig (oral i escrit)

Recursos i aptituds personals:

 • Habilitats socials i capacitat de lideratge i motivació.
 • Habilitats per a la facilitació i dinamització de relacions entre institucions.
 • Es valorarà especialment un perfil en innovació pedagògica.
 • Coneixement del sector de l’educació a Catalunya.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixement del Consell d’Innovació Pedagògica i la seva missió.
Requisits complementaris:
 • Titulació i/o coneixements en altres idiomes (francès, italià, alemany, etc.)
 • Experiència professional i formació complementària en magisteri i entorn educatiu.
 • Experiència professional i formació complementària en temes d’innovació pedagògica.
 • Experiència professional amb l’Ajuntament de Barcelona.
Característiques del lloc de treball:
 • Categoria: Tècnic mig (nivell A), segons Conveni del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
 • Dedicació: 37.5h setmanals.
 • Tipus de contracte: interinatge.
 • Incorporació: immediata per cobrir una baixa.

Oferta de feina: Professional de suport als serveis infoJove

Borsa

Oferta de feina: Professional de suport als serveis infoJove

simioda
Oferta de feina suport als serveis infoJove

Oferta de feina: cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a professional de suport del sistema de serveis d’infoJOVE.

Els serveis infoJOVE de Barcelona som una xarxa de serveis municipals d’informació, orientació i assessorament als i les joves en els diferents àmbits de la informació juvenil: treball, educació, habitatge, salut, mobilitat internacional, etc. Per coordinar, articular accions conjuntes i donar suport al funcionament d’aquests serveis disposem d’un equip de tres persones.

Tasques a desenvolupar:
 • Explotació estadística d’indicadors dels diferents serveis d’informació juvenils.
 • Vetllar perquè els serveis d’informació juvenils facin una correcta utilització de l’aplicatiu d’indicadors.
 • Elaboració i actualització de manuals de registre de dades per a cada servei infoJOVE, així com la recollida de totes les modificacions i criteris en l’extracció i explotació dels diferents ítems.
 • Desenvolupar tasques administratives de seguiment i control pressupostaria dels serveis d’informació juvenils.
 • Suport a la preparació i desenvolupament de les accions dels serveis d’informació juvenils.
Requisits de la persona candidata:

Competències tècniques:

 • Titulació requerida: Titulació de CFGS vinculada a la família professional d’Administració i gestió o similars.
 • Coneixement de les polítiques de joventut, especialment de la ciutat de Barcelona.

Competències bàsiques:

 • Idiomes: Català nivell C i castellà.
 • Alt Domini de l’Excel de Microsoft Office i Google Sheet: Taules dinàmiques, macros, etc.
 • Alt Domini de la resta d’eines del pack Microsoft Office, internet, i xarxes socials.
 • Coneixements d’eines de visualització de dades com: Microsoft Power BI, infogram, …
 • Coneixement d’altres aplicatius vinculats a la gestió administrativa.

Competències transversals:

 • Capacitat organitzativa i d’orientació a la qualitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats comunicatives.

Es valorarà:

 • Coneixement dels serveis del Sistema Integral d’Informació Juvenil de Barcelona (assessories, punts infoJOVE i punts JIP).
 • Experiència contrastada en l’àmbit administratiu de com a mínim 2 anys.
 • Català nivell D.
 • Estat donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil.

S’ofereix:

 • Tipologia de contracte: Indefinit.
 • Jornada laboral: a 30h/setmanals.
 • Categoria i sou brut: “Informador/a juvenil” del conveni del lleure.
 • Incorporació: immediata.

Jornada anual QSL 2022

Notícies

Jornada anual QSL 2022

Treballadores assistents a la Jornada, participant de la dinàmica de coneixença.
Part de l’equip humà de QSL

El passat divendres 17 de juny va tenir lloc la Jornada Anual QSL 2022, al Casal Mas Guinardó. Aquesta trobada està pensada, dedicada i té com a protagonistes a les treballadores que conformen tot el múscul i valor humà de l’empresa. Aquest any, la jornada va transcórrer amb una programació que va arrencar amb la presentació i benvinguda per part de la nova gerència, en conjunció amb l’inici de la nova etapa arran del canvi de propietat, per saber-ne més d’això podeu consultar la notícia corresponent al següent enllaç. Es va fer una presentació descriptiva de l’empresa i la seva gestió, amb dades i números entorn de tot el volum de persones, l’organigrama i el total i singularitat dels serveis que es gestionen. 

Seguidament a aquesta presentació, va tenir lloc la presentació i entrevista amb la Safia Al Aaddam, autora del llibre “Hija de inmigrantes”, qui va fer presència i va ser entrevistada per la Carolina Astudillo, responsable de l’Àmbit de Diversitats. Ens va fer reflexionar sobre existències, violències i resistències que viuen les famílies migrades, i com tenim la urgència i la responsabilitat d’incorporar aquestes realitats, a la nostra tasca professional. Aquesta entrevista va esdevenir dins dels objectius de la jornada, a l’estar programada com a formació per treballar en i amb els valors transversals pels quals es llavora, tan internament com als projectes que es gestionen, a QSL

Torn de preguntes a l'entrevista amb la Safia Al Aaddam, autora del llibre "Hija de inmigrantes", linktr.ee/Hijadeinmigrantes
IG: @hijadeinmigrantes
Torn de preguntes a l’entrevista amb la Safia Al Aaddam

Posteriorment, va arribar el moment de fer moure al públic assistent amb una dinàmica lúdica, pensada per donar una mica de dinamisme a la jornada i amb la voluntat de generar un temps i un espai, perquè les treballadores assistents, protagonistes de la Jornada, es poguessin conèixer una mica més entre elles. Per continuar amb aquesta sinergia de coneixença i d’interacció entre les assistents i els projectes dels quals són motor i ànima, es va finalitzar amb un aperitiu refrescant a la terrassa del Mas Guinardó, en un gran dia de calor i amb les vistes de Barcelona. 

Si voleu veure una mica més de la jornada, podeu visitar el nostre Instagram: @qsl 

Nova etapa de QSL Serveis Culturals SL

Notícies

Nova etapa de QSL Serveis Culturals SL

El passat mes de febrer es va realitzar el traspàs de QSL Serveis Culturals a l’antic equip directiu de l’empresa. Les noves propietàries i co-gerents de l’empresa són la Txell Rodon, la Marina Estragués, la Sara Vico i la Carolina Astudillo. Han estat treballadores de QSL en diferents serveis, equipaments i departaments de l’empresa al llarg dels anys i d’ara endavant assumeixen les funcions vinculades a la propietat i la gerència de l’empresa, i també seguiran exercint com a caps dels àmbits de Joventut, Educació, Cultura i Diversitats, respectivament.

Aquesta nova etapa suposa un repte a nivell personal i com a equip de treball, i també representa una oportunitat professional col·lectiva per al conjunt de QSL. L’horitzó que es dibuixa és mantenir els elements d’estabilitat i fortalesa històrics de l’empresa, alhora que se segueix treballant amb una mirada de millora contínua.

Si voleu conèixer una mica més de la nova gerència, cliqueu aquí

Oferta de feina: informador/a juvenil per a Serveis InfoJove

Borsa

Oferta de feina: informador/a juvenil per a Serveis InfoJove

Punt infoJOVE Integral Paral·lel – PIJ Paral·lel
Punt d’informació juvenil

Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip de treball com a informador/a juvenil.

Els serveis infoJOVE, altrament coneguts com a Punt d’Informació Juvenil (PIJ), són serveis d’atenció directa per a la població juvenil, en aquest cas per a la ciutat de Barcelona, que tenen com a finalitat informar i orientar als i les joves en els diferents àmbits de la informació juvenil: treball, habitatge,  educació/formació, salut, mobilitat internacional, etc. També realitza atencions a centres escolars del Districte responent a les consultes de l’alumnat, promovent la  participació, dinamitzant activitats, i/o derivant a d’altres recursos que els puguin ser d’utilitat. Té una  programació pròpia i en col·laboració amb altres agents del territori.

Tasques a desenvolupar:
 • Informar i orientar els i les joves en els diferents àmbits: educació, mobilitat europea, salut, oci i cultura, etc.
 • Reunir-se i treballar conjuntament amb entitats i organismes del territori, tot generant sinèrgies que responguin a les necessitats i interessos del públic jove.
 • Actualitzar i cercar la informació dels diferents àmbits d’interès juvenil.
 • Donar suport a l’organització d’activitats del centre escolar i coordinades amb el PIJ (Punt infoJOVE) de l’Eixample.
 • Realitzar tallers i sessions informatives presencials i virtuals  per a col·lectius de joves.
 • Donar suport en el treball en xarxa amb la resta d’agents de territori i de ciutat.
Requisits de la persona candidata:

Competències tècniques:

 • Titulació requerida: Tècnic/a en Animació sociocultural o titulacions en l’àmbit de les ciències socials (Educació social, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, etc.)
 • Formació en competències interculturals.
 • Experiència professional o vivencial vinculada a la diàspora xinesa a Barcelona.

Competències bàsiques:

 • Idiomes: Català nivell C i castellà.
 • Domini oral d’una tercera llengua: especialment, el mandarí.
 • Domini de Microsoft Office, internet, i xarxes socials.

Competències transversals:

 • Habilitats en les relacions interculturals.
 • Capacitat d’empatia i proximitat a adolescents i joves.
 • Capacitat d’acompanyar processos d’informació i orientació.
 • Capacitat de treball en equip.

Es valorarà:

 • Conèixer el Districte de l’Eixample i haver-hi treballat o fet voluntariat en alguna entitat/servei.
 • Conèixer els serveis juvenils de Barcelona.
 • Experiència contrastada de treball amb joves.
 • Formació complementària (títol de monitor/a o director/a en el lleure)
 • Experiència associativa.
 • Estar donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil.
 • Coneixements en eines d’edició d’imatge i vídeo.

S’ofereix:

 • Tipologia de contracte: Indefinit a QSL Serveis Culturals.
 • Jornada laboral: 37,5h/setmanals
 • Categoria i sou: “Informador/a juvenil” del conveni del lleure.
 • Incorporació: immediata

Programa d’activitats “Joventut: feminismes, antirracismes i inclusió social”

Notícies

Programa d’activitats “Joventut: feminismes, antirracismes i inclusió social”

Des de QSL estem molt contentes de dir-vos que els dies 10 i 11 de desembre organitzem el Programa d’Activitats de Feminismes, antirracismes i inclusió social en el marc del Congrés i el Pla Nacional de Joventut que lidera l’Agència Catalana de Joventut.

Les activitats es fan, principalment, per poder posar sobre de la taula temes fonamentals com ara: Com viuen les persones joves el racisme estructural, les situacions d’islamofòbia quotidiana, l’estigma per salut mental? Quines són les barreres en l’exercici dels drets sexuals i reproductius? Quines oportunitats hi ha per les noies joves i precaritzades? Quins reptes existeixen en l’emancipació juvenil de les persones trans, i com són viscudes les dissidències sexuals en l’àmbit rural?

Hem programat unes jornades on les persones joves són les protagonistes i ens aportaran la seva expertesa, perquè no es pot construir un pla nacional de joventut sense elles. També són jornades pensades per professionals que treballen dins d’aquest àmbit, per que puguin formar-se amb elles i recollir també les seves visions i aportacions. Creiem fonamental que la ciutadania és molt important en al construcció d’aquest Pla que determinarà les polítiques juvenils de país dels propers 10 anys.

Esperem que la proposta us sedueixi, ens hi veiem!

Enllaços d’inscripció

1️⃣ Dissidències LGBTI+ en la ruralitat (Virtual): https://bit.ly/31i1e2M

2️⃣ Teatre-fòrum antirracista “La insuportable banalitat del tema”: https://bit.ly/32FqHnz

3️⃣ Reivindiquem: drets sexuals i reproductius: https://bit.ly/3ljYn0s

4️⃣ Desigualtats: com canviem les estructures: https://bit.ly/31eO72o

Programa

“ENGRANXART”, un projecte social, comunitari i artístic al barri del Carmel

Notícies

“ENGRANXART”, un projecte social, comunitari i artístic al barri del Carmel

Quan pensem en un Centre Cívic sovint simplifiquem el que ens ofereixen en dos grans àrees: la formativa amb el programa de tallers i la cultural amb propostes d’actuacions i espectacles. Aquesta és clarament una visió reduïda que invisibilitza la feina comunitària i social que els Centres Cívics també realitzen. Els Centres Cívics tenen una capacitat molt gran per generar, vehicular o dissenyar projectes que no encaixen dins d’aquestes àrees i que, tot i ser molt importants per al territori i per a les persones que hi participen, se’n fa menys difusió i sovint queden recollits en un espai anomenat “altres projectes” en la recollida d’indicadors municipals.

Aquests projectes són màgics i produeixen impactes reals i tangibles a les persones que hi participen. Un d’aquests projectes és l’Engranxart que ha estat liderat pel Centre Cívic Carmel  durant la pandèmia i que fa uns dies es va poder concloure presencialment fent tangible l’impacte i les emocions que havia suposat per a les persones que hi van participar.

L’Engranxart és un projecte social, comunitari i artístic que neix, enmig de la pandèmia, de la necessitat de mantenir viu el contacte amb les veïnes i veïns del barri del Carmel. Com a objectius del projecte tenim: combatre la solitud, especialment de les persones grans i de les persones joves, combatre l’aïllament, produït per les restriccions de mobilitat i confinament, i combatre la pèrdua de vincle que es produeix al distanciar-se dels equipaments (escoles, centres cívics, etc.) com a espais habituals de relació.

Per aconseguir aquests objectius es van crear uns tàndems de relació entre persones grans i persones joves estudiants de les escoles Virolai, Ferran Tallada i altres nois i noies de diferents entitats, projectes i equipaments del barri (APC, Voluntaris Tàndem, etc.). Aquests joves es van emparellar amb les prop de 40 dones voluntàries i, durant la pandèmia, aquests tàndems van mantenir contacte mitjançant trucades telefòniques, videotrucades i inclús a través de correu postal. La missió dels i les joves ha estat la de conèixer millor les vides i inquietuds de les dones del Carmel en aquests temps de pandèmia, recollir les seves vivències i les emocions que estaven sentint, i generar moments d’acompanyament i de complicitat.

Aquestes inquietuds es van fer arribar a l’artista tèxtil Ase Suárez que va dissenyar un esbós per l’elaboració d’un tapís conjunt que les recollís i les plasmés en una obra plàstica. El tapís inclou un conjunt de peces d’art de diferents disciplines tèxtils (ganxet, brodat, patchwork, punt de creu…) que han estat realitzades per les dones voluntàries durant el confinament.

El passat 7 de juny al matí a la plaça Salvador Allende es va fer la inauguració presencial de l’obra comunitària, tancant així el projecte i donant més visibilitat tan a l’Engranxart com a totes les persones que l’havien fet possible. A l’acte es van trobar les artistes teixidores, l’Ase Suárez, els joves i els i les professionals de totes les entitats implicades. Vam poder escoltar les veus d’algunes de les persones protagonistes i gaudir d’un espectacle poètic de titelles per a adults i de la projecció de fotografies de les obres.

Una experiència molt enriquidora per a les persones participants i per a l’equip que va dissenyar el projecte, involucrar a entitats, equipaments, artistes, etc. generant una experiència vital que de ben segur cap de les persones participants oblidarà. El desenvolupament del projecte es va anar enregistrant en vídeo amb l’objectiu de poder difondre el procés i les vivències viscudes, així que, ben aviat, podrem compartir a les xarxes socials del Centre Cívic Carmel i de QSL, totes aquestes emocions.

Casal Mas Guinardó

Projectes

Casal Mas Guinardó

Casal Mas Guinardó
Descripció

El Casal Mas Guinardó està situat al barri del Guinardó, dintre el Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona i forma part de la xarxa de Casals de barri de l’Ajuntament de Barcelona.

És un equipament municipal de proximitat que actua com a promotor de la vida social i associativa del barri.

El seu ús està orientat a donar suport a entitats, grups estables, informals, veïns i veïnes del barri i del Districte, així com a l’acolliment, la convivència, la dinamització i la promoció social i cultural d’aquests.

Els Eixos temàtics de treball del Casal Mas Guinardó són: Feminismes, Interculturalitat, Cultura de consens, Diversitat funcional, Diàleg intergeneracional, Ecologia i sostenibilitat, LGTBIQ+, Memòria Històrica i Tradició, cultura i arts.

Destaca

Els projectes col·lectius, singulars i de formació al Mas Guinardó, estan vinculats dintre els següents apartats de programació:

 • L’Aula del Mas
 • Les Entitats proposen…
 • El Mas a la plaça
 • Les activitats del Mas
 • La Taula del Mas

Programa BCN Interculturalitat

Projectes

Programa BCN Interculturalitat

Descripció

El Programa BCN Interculturalitat és un programa impulsat per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i té la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i d’impulsar accions, en col·laboració amb altres actors, en els àmbits de ciutat, de districte i de barri, en el marc dels principis de la interculturalitat: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural. Inclou diferents línies estratègiques de treball: Impulsem la interculturalitat (que treballa per la territorialització de l’estratègia intercultural), Espai Avinyó llengua i Cultura, Estratègia Barcelona Antirumors (Xarxa BCN Antirumors i catàleg d’activitats Antirumors), Comunicació intercultural i Formació en perspectiva intercultural, entre altres.

Destaca

QSL gestiona el Programa des de l’any 2012, i és un  els programes de referència a nivell europeu en el treball municipal per un model interculturalista de convivència.