Igualtat de gènere en l’entorn laboral: prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe/gènere

Igualtat de gènere en l’entorn laboral: prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe/gènere

Igualtat de gènere en l’entorn laboral

Objectius

  • Comprendre què són i com operen les desigualtats i la discriminació per motiu de gènere, concretament en l’entorn laboral.
  • Identificar com es produeixen les dinàmiques d’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe/gènere i adquirir eines per prevenir-lo.
  • Conèixer les eines i dispositius a l’abast per construir entorns laborals lliures de violències.

Continguts principals

  • Dimensions i dinàmiques de poder que es produeixen en l’entorn laboral.
  • Fonaments de perspectiva de gènere des d’una vessant teòrica-professional: conceptes bàsics i implicacions.
  • El sistema sexe/gènere i l’assetjament per aquesta qüestió: definició, detecció, reacció i conseqüències.
  • La prevenció: exploració dels recursos existents per vetllar per un lloc de feina lliure d’agressions.
  • Responsabilització col·lectiva: com contribuïm a crear un espai lliure de violències.
  • Eina pràctica: decàleg de compromís per a la prevenció de l’assetjament.