Com treballar el gènere amb una mirada interseccional: feminismes, LGTBI+ i interculturalitat

Com treballar el gènere amb una mirada interseccional: feminismes, LGTBI+ i interculturalitat

Com treballar el gènere amb una mirada interseccional

Objectius

  • Adquirir nocions sobre la perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i d’intervenció. 
  • Comprendre la relació entre les perspectives feministes i interculturals en la pràctica professional (atenció a les persones, disseny de programes, etc.). 
  • Conèixer eines, estratègies, recursos i possibles formes de fer, des d’una perspectiva interseccional aplicada. Casos i exercicis pràctics.

Continguts principals

  • Elements comuns sobre perspectiva de gènere i LGTBI+ i la perspectiva intercultural i antiracista. 
  • Fonaments d’una perspectiva interseccional: conceptes bàsics i implicacions pràctiques. 
  • Reflexió sobre el marc de partida cultural, social i personal i presa de consciència sobre el propi rol professional i les relacions de poder. 
  • Col·lectivització de situacions que trobem en la pràctica professional: reptes, formes d’abordatge i orientacions per a l’acció. 
  • Estratègies i eines aplicades: anàlisi de casos i exercicis pràctics.