Perspectiva intercultural aplicada: reflexions i estratègies a la pràctica

Perspectiva intercultural aplicada: reflexions i estratègies a la pràctica

Perspectiva intercultural aplicada

Objectius

  • Conscienciar respecte a la mirada que apliquem a les nostres intervencions, programes i projectes, per incorporar una visió més inclusiva i transformadora.
  • Conèixer el model intercultural i les seves implicacions a la tasca professional.
  • Incorporar eines, estratègies i metodologies pràctiques per treballar amb perspectiva intercultural (disseny de projectes, intervenció directa, etc.).

Continguts principals

  • Presa de consciència de la pròpia diversitat interna per a treballar amb la diversitat externa i reflexió entorn al rol professional.
  • Perspectiva interseccional: la relació entre les diferents diversitats i desigualtats.
  • Aproximació al context del model intercultural i els principis de la interculturalitat crítica aplicada: igualtat d’oportunitats, reconeixement de la diversitat i interacció positiva. Exemples exitosos i pràctiques inspiradores.
  • Estratègies i eines per a treballar la perspectiva intercultural a la pràctica, amb casos i exercicis pràctics.