Perspectiva interseccional aplicada a la intervenció social

Perspectiva interseccional aplicada a la intervenció social

Perspectiva interseccional aplicada a la intervenció social

Objectius

  • Conèixer conceptes bàsics associats a la perspectiva interseccional com a eina d’anàlisi i estratègia d’intervenció social.
  • Desenvolupar habilitats d’abordatge de casos d’intervenció directa.
  • Incorporar eines per al disseny i la implementació d’actuacions, programacions i projectes.

Continguts principals

  • Antecedents i idees-clau: la importància del context, els eixos i sistemes d’opressió i privilegi, les relacions de poder, el coneixement situat, la diversitat i les desigualtats encreuades, entre altres.
  • El context de desigualtats estructurals i com una perspectiva interseccional aplicada pot contribuir a aconseguir serveis i projectes més inclusius.
  • Implicacions en l’atenció directa: orientacions, eines i estratègies.
  • Una eina per a la gestió de projectes i programes: la checklist amb perspectiva interseccional (12 ítems per pensar, dissenyar i avaluar projectes).
  • Exemples de casos, accions i projectes: estratègies i abordatges des d’aquesta mirada. Aplicació a casos del nostre context professional.