Comunicació intercultural en l’atenció directa

Comunicació intercultural en l’atenció directa

Comunicació intercultural en l’atenció directa

Objectius

  • Identificar i analitzar els marcs de creences, estereotips i prejudicis, que impacten en entorns culturalment diversos.
  • Reconèixer els límits i les potencialitats de les competències interculturals (emocionals, interpersonals i comunicatives).
  • Millorar la comprensió mútua i comunicació entre les persones professionals i les persones usuàries amb identificacions culturals diverses.

Continguts principals

  • La construcció cultural, el model intercultural i antiracista. Aproximació als principis de la interculturalitat crítica aplicada.
  • Factors que influeixen en els processos de comunicació intercultural: formes o estils de comunicació, percepcions i comportament en una situació intercultural.
  • Competències interculturals: quines són i com millorar-les.
  • Estratègies per a gestionar malentesos interculturals i aconseguir una comunicació efectiva.
  • Anàlisi d’experiències professionals de les persones participants.