Guia d’estudis postobliogatoris 

Projectes

Guia d’estudis postobliogatoris 

Descripció

La Guia d’Estudis Postobligatoris neix de la necessitat del propi equip de professionals de QSL que treballen com a assessores del Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ). Calia comptar amb un recurs pràctic on poder cercar de manera fàcil, ràpida i centralitzada tota la informació relativa als diferents estudis que es poden realitzar a Barcelona.

Les companyes de QSL van començar per ampliar les fitxes que havien elaborat dels estudis més sol·licitats, fins que van tenir-ne un gran volum. Després van decidir, conjuntament amb el Departament de Joventut de Barcelona, elaborar una guia que pogués ser un material més complet d’autoconsulta per a les pròpies persones joves estudiants i famílies; sense deixar de ser també un recurs per a les orientadores acadèmiques.

Aquest material s’actualitza cada curs i recull les diferents sortides després dels estudis obligatoris (CFGM, CFGS, batxillerats i altres opcions de formació) des del curs 20/21. La guia s’edita en paper en format llibret, i també es pot consultar online, on sempre es manté actualitzada amb les novetats que puguin anar apareixen durant el curs. En els darrers anys es realitza també en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona.