La perspectiva intercultural en equipaments culturals

La perspectiva intercultural en equipaments culturals

La perspectiva intercultural en equipaments culturals

Objectius

  • Conscienciar sobre la perspectiva de partida que apliquem als nostres models de gestió dels equipaments culturals, per incorporar una visió més inclusiva i transformadora.
  • Conèixer el model intercultural i les seves implicacions a la tasca professional.
  • Incorporar eines, estratègies i metodologies pràctiques per treballar amb perspectiva intercultural (disseny de programació, atenció directa, etc.).

Continguts principals

  • Presa de consciència de la pròpia diversitat interna per a treballar amb la diversitat externa.
  • Aproximació al context del model intercultural i els principis de la interculturalitat crítica aplicada: igualtat d’oportunitats, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.
  • El nostre equipament, el nostre funcionament: dimensions de treball i d’anàlisi. Criteris per re-pensar i re-dissenyar els nostres projectes i actuacions.
  • Quatre dimensions per al treball compartit: la relació, la participació, la mirada i la representativitat.
  • Una programació intercultural amb perspectiva interseccional: idees i criteris. Exemples exitosos i pràctiques inspiradores.
  • Construcció col·lectiva d’una eina de treball aplicada al nostre equipament.