Comunicació inclusiva: gènere, perspectiva antiracista i LGTBI+

Comunicació inclusiva: gènere, perspectiva antiracista i LGTBI+

Comunicació inclusiva

Objectius

  • Comprendre les bases d’una interseccionalitat aplicada com a eina per arribar a una comunicació més inclusiva.
  • Revisar i analitzar com s’està duent a terme la comunicació: estratègies, canals i objectius.
  • Incorporar coneixements sobre comunicació inclusiva tenint en compte diferents eixos de desigualtats (LGTBI/ no binari, antirracista, feminista, anticapacitista…).
  • Incorporar eines pràctiques: dimensions d’anàlisi, preguntes clau, criteris i materials de referència.

Continguts principals

  • Les bases de la comunicació estratègica (Per a qui? Per a què?).
  • Eixos de desigualtats (LGTBI/no binari, antiracista, feminista, anticapacitista…) i implicacions de la perspectiva interseccional aplicada a la comunicació inclusiva.
  • La comunicació inclusiva en el llenguatge i les representacions gràfiques (bones praxis, exemples i errors a evitar).
  • La importància del lloc d’enunciació, biaixos i posicionament: anàlisi de materials i pràctiques.
  • Aplicació pràctica en el nostre context de treball: anàlisi de casos pràctics i recursos útils per a l’acció.