Eines per a una educació sexual i afectiva amb perspectiva interseccional

Eines per a una educació sexual i afectiva amb perspectiva interseccional

Eines per a una educació sexual i afectiva

Objectius

  • Reflexionar sobre el marc de partida cultural, personal i professional (el propi rol, les relacions de poder i les implicacions en la relació educativa).
  • Incorporar conceptes comuns sobre perspectiva interseccional, perspectiva de gènere i LGTBI, i perspectiva intercultural/antiracista.
  • Conèixer i valorar les implicacions dels diferents processos i dinàmiques que es poden produir en l’abordatge de l’educació sexual en diversos contextos i amb diversitat de perfils: encreuaments, complexitats, riscos, potencialitats.
  • Incorporar eines, estratègies, recursos i formes de fer des d’una perspectiva interseccional aplicada.

Continguts principals

  • La construcció cultural, el model intercultural i antiracista.
  • Gènere i perspectiva LGTBI amb mirada interseccional.
  • Fonaments de perspectiva interseccional des d’una vessant teòrica i professional: conceptes bàsics i implicacions.
  • Col·lectivització de situacions que trobem en la pràctica. Reptes en el context educatiu, formes d’abordatge i orientacions per a l’acció.
  • Eines per dissenyar i dinamitzar activitats d’educació sexual.