Checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes 

Projectes

Checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes 

Descripció

La checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes es va crear en el marc de l’elaboració del pla amb perspectiva interseccional de la Mancomunitat de La Plana al 2018. QSL, com a membre del Col·lectiu i+, vam estar implicades en la creació col·lectiva d’aquesta eina tècnica.

La seva finalitat és facilitar l’aplicació d’una perspectiva interseccional a traves de 12 ítems adaptables a diferents realitats d’intervenció. L’eina ajuda a aplicar aquesta mirada a les diferents fases de disseny d’un projecte: detecció de necessitats, formulació d’objectius, grups beneficiaris, implementació de l’acció i seguiment i avaluació.

Es tracta d’una eina flexible, adaptable i ampliable a les diferents realitats en que es plantegi una intervenció. L’aprenentatge sobre el seu ús es facilita en la formació “Perpectiva interseccional aplicada en la intervenció social”.