Casal Mas Guinardó

Projectes

Casal Mas Guinardó

Casal Mas Guinardó
Descripció

El Casal Mas Guinardó està situat al barri del Guinardó, dintre el Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona i forma part de la xarxa de Casals de barri de l’Ajuntament de Barcelona.

És un equipament municipal de proximitat que actua com a promotor de la vida social i associativa del barri.

El seu ús està orientat a donar suport a entitats, grups estables, informals, veïns i veïnes del barri i del Districte, així com a l’acolliment, la convivència, la dinamització i la promoció social i cultural d’aquests.

Els Eixos temàtics de treball del Casal Mas Guinardó són: Feminismes, Interculturalitat, Cultura de consens, Diversitat funcional, Diàleg intergeneracional, Ecologia i sostenibilitat, LGTBIQ+, Memòria Històrica i Tradició, cultura i arts.

Destaca

Els projectes col·lectius, singulars i de formació al Mas Guinardó, estan vinculats dintre els següents apartats de programació:

 • L’Aula del Mas
 • Les Entitats proposen…
 • El Mas a la plaça
 • Les activitats del Mas
 • La Taula del Mas

Programa BCN Interculturalitat

Projectes

Programa BCN Interculturalitat

Descripció

El Programa BCN Interculturalitat és un programa impulsat per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i té la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i d’impulsar accions, en col·laboració amb altres actors, en els àmbits de ciutat, de districte i de barri, en el marc dels principis de la interculturalitat: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural. Inclou diferents línies estratègiques de treball: Impulsem la interculturalitat (que treballa per la territorialització de l’estratègia intercultural), Espai Avinyó llengua i Cultura, Estratègia Barcelona Antirumors (Xarxa BCN Antirumors i catàleg d’activitats Antirumors), Comunicació intercultural i Formació en perspectiva intercultural, entre altres.

Destaca

QSL gestiona el Programa des de l’any 2012, i és un  els programes de referència a nivell europeu en el treball municipal per un model interculturalista de convivència.

Servei Integral d’informació, Orientació, Dinamització i Assessorament per a joves.

Projectes

Servei Integral d’informació, Orientació, Dinamització i Assessorament per a joves.

Descripció

El SIMIODA (Servei Integral Municipal d’Informació, Orientació, Dinamització i Assessorament al joves per a l’acompanyament en el seu desenvolupament) és un conjunt de serveis d’informació juvenil que actua de forma coordinada per aconseguir una major efectivitat i una major eficàcia a l’hora d’oferir estratègies i recursos que permetin el desenvolupament personal de la població jove en les diverses dimensions que engloben aquest col·lectiu. Aquest sistema engloba els següents serveis: la xarxa d’onze punts d’informació juvenil (Xarxa Punts infoJOVE), els 82 punts d’informació juvenil en els centres d’educació de secundària de la ciutat (Punts JIP – Jove, Informa’t i Participa), els cinc serveis d’assessorament especialitzats per a joves (acadèmic, laboral, mobilitat, habitatge i emprenedoria), i un equip de suport i coordinació per al desenvolupament de tot el sistema d’informació.

Suport tècnic del Consell d’Innovació Pedagògica

Projectes

Suport tècnic del Consell d’Innovació Pedagògica

Consell d’Innovació Pedagògica
Descripció

Des de la secretaria tècnica del Consell vetllem per facilitar el suport necessari pel desenvolupament de les accions del CIP per acomplir els seus objectius:

 • Augmentar la capacitat de dinamització pedagògica i la qualitat de les propostes educatives de les entitats
 • Posar a l’abast dels centres educatius l’oferta de les activitats educatives de les entitats membres del Consell i sistematitzar-ne l’oferta.
 • Democratitzar l’accés a l’oferta educativa dels i les infants i joves, tot garantint la idoneïtat i transparència de les adjudicacions de gratuïtats als centres educatius
 • Fomentar el vincle de les entitats amb el seu entorn més proper, generant espais de treball conjunt entre els diferents agents educatius de la ciutat.

Espai Avinyó-Llengua i Cultura

Projectes

Espai Avinyó-Llengua i Cultura

Descripció

L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura és un espai cultural de diàleg i de trobada, que impulsa reflexions sobre el que implica la diversitat cultural en tots els àmbits de la societat i sobre els reptes que suposa l’intercanvi de sabers i coneixements procedents de diferents llocs del món. Vol potenciar els principis de la interculturalitat mitjançant la visibilització i el reconeixement de les diferents manifestacions culturals presents a la ciutat.  Ofereix una programació trimestral d’activitats culturals obertes a la ciutadania. El projecte desenvolupa diferents formats d’activitats: conferències, itineraris, cinefòrum, exposicions, etc., i realitza col·laboracions amb diferents entitats, artistes i equipaments culturals de la ciutat.

L’Espai Avinyó-Llengua i Cultura es localitza físicament com a equipament al Carrer Avinyó 52 (Barcelona), i ofereix també programació descentralitzada en diferents equipaments i territoris de la ciutat.

Col·lectiu I+

Projectes

Col·lectiu I+

Col·lectiu I+
Descripció

El Col·lectiu I+ és un grup de professionals compromès amb l’entorn i la comunitat que cooperen i comparteixen coneixements i experiència per impulsar i acompanyar projectes de foment de la interculturalitat. La igualtat, el reconeixement de la diversitat, el diàleg, el coneixement, la perspectiva decolonial i de gènere són les eines amb les quals treballa el Col·lectiu i+, situant la convivència intercultural en el seu horitzó.

El col·lectiu està format per:

Programa IntersECCions. Oficina tècnica

Projectes

Programa IntersECCions. Oficina tècnica

Descripció

Des de l’oficina tècnica del programa Interseccions del Prat de Llobregat donem suport al desenvolupament de les accions d’Interseccions per assolir els següents objectius:

 1. Reconèixer, visibilitzar, impulsar i acompanyar les propostes educatives transformadores que ja s’estiguin desenvolupant en diferents contextos educatius i culturals (dins l’educació formal, la no formal i l’informal).
 2. Facilitar l’accés al coneixement en totes les seves dimensions (artístic, històric, cultural, lingüístic, cientificotècnic, tecnològic…) per tal que la ciutadania pugui desenvolupar-se plenament.
 3. Impulsar un programa de foment de les pràctiques culturals i artístiques (en totes les seves dimensions) per a totes les edats, articulat en els diferents contextos educatius, i culturals.
 4. Construir el projecte amb la col·laboració dels diferents agents culturals i educatius de la ciutat (professors, tècnics municipals, entitats, AMPA…) i la ciutadania.

La nostra tasca està centrada en les següents accions:

 1. Suport tècnic i metodològic en el disseny d’accions i processos, i el disseny del sistema d’indicadors d’avaluació.
 2. Gestió del pla de documentació i comunicació.
 3. Coordinació operativa i coordinació de les accions dels àmbits d’educació artística, d’anglès, de lectura, de coneixement de la ciutat, i de coneixement científic-tècnic-digital.

Centre Cívic Vil·la Florida

Projectes

Centre Cívic Vil·la Florida

Centre Cívic Vil·la Florida
Descripció

Ubicat al nucli de Sant Gervasi, el Centre Cívic Vil·la Florida és un espai proper i obert a tothom que treballa com a eix la cultura de la gastronomia. L’equipament es troba en una antiga casa senyorial del segle XVI envoltada pels Jardins de Vil·la Florida. Ofereix activitats educatives, d’oci i culturals: tallers, espectacles, concerts, xerrades, mostres, exposicions, jornades temàtiques, activitats infantils, festes tradicionals, entre d’altres propostes. El Centre Cívic és un espai referent al barri per als veïns i veïnes, els/es quals tenen l’oportunitat de venir i compartir el seu temps amb altres persones. Així, disposa d’una oferta permanent de lliure accés: una aula multimèdia, una sala d’estar, un hort al balcó i un servei de cafeteria-restaurant amb accés al jardí.

Destaca
 • Una àmplia oferta de tallers cada trimestre: cuina i nutrició, llengua, cultura, cos i ment, creativitat, informàtica i fotografia.
 • Cicles de música, documental, dansa, cinema i teatre (Veus, Contrapicat, Miratges, Cinema a la Fresca i Petites Bambolines).
 • Jornades de Salut i Gastronomia.
 • Showcookings “Vine a saber-ne més” de productes de temporada.
 • Activitats infantils (El petit racó, els espectacles i les festes tradicionals).
 • Activitats de cuina per a joves (Generació 2.0 i Generació Teenager).

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat

Projectes

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat
Descripció

Servei de consultoria en l’assessorament i elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2023, que és un instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut que realitzarà el municipi durant aquest període.

Destaca

Per a l’elaboració del pla es van fer consultes als joves, amb grups de discussió per conèixer millor les seves inquietuds. Vam seure també amb els responsables d’altres àrees municipals per explorar les possibilitats de treball transversal. Però, sobretot, vam esprémer el coneixement acumulat del magnífic equip de professionals de joventut de Cornellà per estructurar un nou model de política de joventut.

Punt infoJOVE Integral Nou Barris

Projectes

Punt infoJOVE Integral Nou Barris

Punt infoJOVE Integral Nou Barris – PIJ Nou Barris
Descripció

El Punt infoJOVE (PIJ) Nou Barris és un servei públic destinat principalment a la població juvenil d’entre els 12 i 35 anys per donar resposta a tots els dubtes i inquietuds en diferents àmbits, com poden ser: acadèmics, laborals o d’emprenedoria, habitatge, associacionisme, cultura, esports, oci i lleure, salut, voluntariat, sexualitat, etc.  La seva finalitat és la de promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la participació social de les persones joves, tot facilitant-los suport en els processos de presa de decisions, el coneixement i l’accés als recursos que la ciutat els ofereix.

Destaca

Al ser un PIJ integral els mateix equips de professionals informadores del PIJ també realitza els JIP (servei d’informació dins els centres educatius de secundària) del Districte. A d’aquests dos espais d’atenció es suma un tercer, l’Antena infoJOVE Zona Nord, on un cop a la semana a l’extrem nord-est del districte també es dona l’atenció; tenint així un abast territorial complert de tot el Districte.

D’altra banda, al estar ubicat dins de l’Espai Jove Les Basses, genera una gran interacció i sinèrgia amb la resta dels serveis de l’equipament (Oficina del Pla Jove, Barcelona Activa, …) i té la singularitat de ser el servei tot l’equipament en el procés d’acompanyament integral de la persona jove, amb especial atenció a la població en risc d’exclusió social.