“Temps i cures al barri” als barris de Sant Andreu i el Guinardó

Projectes

“Temps i cures al barri” als barris de Sant Andreu i el Guinardó

Descripció

Amb aquest projecte es va abordar l’ús del temps que es dedica a les cures no remunerades i que té una expressió social desigual, recaient sobretot en les dones amb els consegüents efectes econòmics, de salut i de benestar en general.

A través de metodologies participatives assolides mitjançant la convocatòria d’un Grup Motor i la realització de fòrums oberts amb el veïnat,  facilitat per a persones professionals, es va parlar del que se sap, se sent i es vol en relació a la cura, i també del que ens falta, ens molesta o ens indigna.

Es va sensibilitzar sobre la temàtica, recopilar necessitats, propostes i es va iniciar una comunitat de la cura al barri.

Temps i cures al barri
Destaca

Projecte emmarcat dins la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura a la ciutat de Barcelona 2017-2020, on es recull que s’ha “d’impulsar un debat social a la ciutat de Barcelona sobre els usos del temps des d’una perspectiva feminista i d’economia de les cures” iniciant-lo amb una prova pilot a dos barris de la ciutat.