Pla d’Igualtat Interseccional de la Mancomunitat La Plana

Projectes

Pla d’Igualtat Interseccional de la Mancomunitat La Plana

Pla d’Igualtat Interseccional de la Mancomunitat La Plana
Descripció

Aquest Pla es planteja com un intent d’adopció d’una perspectiva interseccional sobre la igualtat en les polítiques públiques de la Mancomunitat La Plana (MLP), resultant ser un pla innovador, el qual permetrà avançar en el terreny de les polítiques d’igualtat, plantejar noves maneres de treballar i entendre de quina manera els diferents elements que configuren la (des)igualtat en un context determinat es relacionen entre sí. A la vegada, el Pla clarament busca que grups de població que tradicionalment han estat exclosos de les anomenades polítiques d’igualtat siguin tinguts en compte i les seves necessitats adreçades.

Destaca

El Pla es construeix sobre quatre eixos estratègics que són la diversitat sexual, de gènere, cultural i d’edat. Queden per tant fora de l’àmbit d’intervenció d’aquest Pla altres dimensions de la vida social que de ben segur contribueixen a la (des)igualtat de les persones de la MLP com podrien ser el grau de discapacitat o la classe social entre d’altres.