Assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFA’s

Projectes

Assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFA’s

Assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFA (Santa Coloma de Gramenet)
Descripció

Les AFA (associació de famílies d’alumnes) són agents clau a la comunitat escolar i poden tenir un paper dinamitzador important a la vida del centre com a pont entre famílies, alumnes, professorat i equip directiu.

El projecte d’assessorament i formació en perspectiva intercultural per a AFAs  a Santa Coloma de Gramanet rau en fer d’aquests institucions un espai obert, divers, proactiu,i amb projectes engrescadors per a tota l’escola i explorar noves formes d’ organització per fomentar la participació i millorar la comunicació des de la perspectiva intercultural.

Destaca

Quan ens atrevim a posar en pràctica estratègies creatives de relació entre les famílies, la participació esdevé més sòlida, compromesa, divertida i àmplia.