Acte de lliurament de premis Alfons Ortuño

Projectes

Acte de lliurament de premis Alfons Ortuño

Descripció

Conceptualització i disseny de l’acte d’entrega de premis Alfons Ortuño a petició de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, així com la preproducció, producció i regidoria tècnica.

Des de QSL ens vam encarregar de la producció de l’acte i la coordinació de les intervencions artístiques, l’equip de suport i de serveis tècnics, la regidoria tècnica… Vam dissenyar un guió centrat en les idees del bé comú, del compromís vers la ciutadania, del compromís amb allò públic i de com desenvolupar aquest compromís: en equip i ben organitzades. També vàrem tenir en compte que l’espai de l’escenari i platea de la sala fos accessible i proper, seguint amb els mateixos valors que es volen transmetre amb aquests premis.

A més, com que l’objectiu dels premis era reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions, en el disseny de l’acte vam posar especial èmfasi en la innovació i la creativitat, intercalant peces artístiques durant per transmetre-ho amb poesia, dansa i música. També, en la mateixa línia, vam crear infografies animades per a la presentació dels premis principals.

Consell d’Innovació Pedagògica

Projectes

Consell d’Innovació Pedagògica

Consell d’Innovació Pedagògica
Descripció

Des de la secretaria tècnica del Consell vetllem per facilitar el suport necessari pel desenvolupament de les accions del CIP per acomplir els seus objectius:

  • Augmentar la capacitat de dinamització pedagògica i la qualitat de les propostes educatives de les entitats
  • Posar a l’abast dels centres educatius l’oferta de les activitats educatives de les entitats membres del Consell i sistematitzar-ne l’oferta.
  • Democratitzar l’accés a l’oferta educativa dels i les infants i joves, tot garantint la idoneïtat i transparència de les adjudicacions de gratuïtats als centres educatius
  • Fomentar el vincle de les entitats amb el seu entorn més proper, generant espais de treball conjunt entre els diferents agents educatius de la ciutat.

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Projectes

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
Descripció

L’Audiència Pública a les Noies i Nois és un projecte de participació infantil i juvenil en el que any rere any, al voltant de 2500 nois i noies d’entre 11 i 16 anys de la ciutat de Barcelona realitzen un procés de participació per a fer propostes a l’Ajuntament. Cada any es realitza entorn a una temàtica diferent, actual i d’importància per a la ciutadania.

El projecte té la durada del curs escolar i comença a l’octubre amb l’encàrrec de l’Alcaldessa de Barcelona i de la Comissionada d’Educació. Durant el curs, els i les participants combinen el treball d’un material didàctic en el centre educatiu i les trobades intergrups amb altres centres del Districte o de la Ciutat. El projecte té la finalitat d’elaborar un manifest que s’entrega a l’Alcaldessa de Barcelona i als Regidors i Regidores de cada Districte i es realitza un acte d’Audiència Pública amb totes les persones participants.

Finalment, des de l’Ajuntament es dona una resposta a les propostes dels nois i noies.

Desenvolupament dels projectes de divulgació de les actuacions del Consell Assessor de la Gent Gran

Projectes

Desenvolupament dels projectes de divulgació de les actuacions del Consell Assessor de la Gent Gran

Consell Assessor de la Gent Gran
Descripció

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és l’òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona per a les qüestions referents a la gent gran de la ciutat i, en concret, per a les competències i funcions que comportin la millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població.

És també un òrgan de participació i consulta en l’àmbit ciutadà i per tant valora i assessora en aquelles polítiques urbanes generals des de la perspectiva de la ciutadania gran.

La Secretaria tècnica té la finalitat de facilitar el suport necessari per desenvolupar les actuacions del Consell Assessor de la Gent Gran.

Articulem estratègies d’intervenció i elaborem les metodologies adients per aconseguir resultats eficients, mitjançant un suport tècnic i metodològic que facilita l’impuls i el creixement de les actuacions, i un suport logístic que gestiona el dia a dia a nivell administratiu, organitzatiu i d’atenció telefònica i telemàtica.

Procés participatiu per la creació d’un òrgan de participació infantil

Projectes

Procés participatiu per la creació d’un òrgan de participació infantil

Consell de la Infància de Castelldefels
Descripció

Procés de participació infantil emmarcat dins de la voluntat municipal de crear un òrgan participatiu pels nens i nenes de 10 i 11 anys, en el qual puguin experimentar l’exercici de la democràcia i presentant les seves propostes sobre els temes que els interessen sobre la gestió de la seva ciutat.

Desprès d’un procés col·lectiu de reflexió, hem codissenyat l’òrgan, decidint aspectes com les funcions dels consellers i conselleres, els objectius d’aquest espai, la periodicitat i durada de les trobades, i els temes a tractar.

“Temps i cures al barri” als barris de Sant Andreu i el Guinardó

Projectes

“Temps i cures al barri” als barris de Sant Andreu i el Guinardó

Descripció

Amb aquest projecte es va abordar l’ús del temps que es dedica a les cures no remunerades i que té una expressió social desigual, recaient sobretot en les dones amb els consegüents efectes econòmics, de salut i de benestar en general.

A través de metodologies participatives assolides mitjançant la convocatòria d’un Grup Motor i la realització de fòrums oberts amb el veïnat,  facilitat per a persones professionals, es va parlar del que se sap, se sent i es vol en relació a la cura, i també del que ens falta, ens molesta o ens indigna.

Es va sensibilitzar sobre la temàtica, recopilar necessitats, propostes i es va iniciar una comunitat de la cura al barri.

Temps i cures al barri
Destaca

Projecte emmarcat dins la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura a la ciutat de Barcelona 2017-2020, on es recull que s’ha “d’impulsar un debat social a la ciutat de Barcelona sobre els usos del temps des d’una perspectiva feminista i d’economia de les cures” iniciant-lo amb una prova pilot a dos barris de la ciutat.