Pacte Nacional per la Interculturalitat

Projectes

Pacte Nacional per la Interculturalitat

Pacte Nacional per la Interculturalitat
Descripció

El Pacte Nacional per a la Interculturalitat vol expressar el compromís dels actors institucionals, socials, econòmics, polítics i de la ciutadania per a la incorporació de la perspectiva intercultural en l’acció pública.

Per aconseguir-ho es va impulsar un procés participatiu, conjuntament amb la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, a través de la Subdirecció General de Participació Ciutadana, prenent com a eina transversal i model de ciutadania el model interculturalista. Al final del procés es van recollir els compromisos del Govern com de tota la societat catalana per afavorir a la igualtat, el coneixement i reconeixement de la diversitat i el foment de la interacció positiva en tots els àmbits.

Destaca

Es van realitzar 12 sessions participatives amb entitats i ciutadania del teixit associatiu de Catalunya durant els mesos d’octubre i novembre de 2019.