Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Projectes

Programa d’Interculturalitat de Sarrià – Sant Gervasi

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi
Descripció

Coordinació i implementació del Programa d’interculturalitat al districte de Sarrià – Sant Gervasi pels anys 2022, 2023 i 2024. Es tracta d’una iniciativa que es posa en marxa per fomentar la convivència en diversitat i la cohesió social en el marc dels principis interculturals d’igualtat de drets i oportunitats, sentiment de pertinença, participació activa, reconeixement de la diversitat i interacció positiva.

Des de QSL coordinem el programa i posem en marxa les principals línies d’actuació, que són:

  • La Mirada Crítica: tallers a instituts (alumnat i professorat) que posa al centre de la seva actuació en la desconstrucció dels imaginaris presents entorn a la diversitat cultural.
  • Noves Mirades: tallers de teatre amb metodologia de Teatre de les Oprimides i representacions gratuïtes de les obres obertes a la ciutadania mitjançant un teatrefòrum amb mirada intercultural.
  • Una xarxa antirumors que incorpori la participació o col·laboració d’agents i col·lectius culturalment diversos del territori.

Programa d’Interculturalitat de Sarrià - Sant Gervasi

Programa BCN Interculturalitat

Projectes

Programa BCN Interculturalitat

Descripció

El Programa BCN Interculturalitat és un programa impulsat per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i té la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i d’impulsar accions, en col·laboració amb altres actors, en els àmbits de ciutat, de districte i de barri, en el marc dels principis de la interculturalitat: reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg intercultural. Inclou diferents línies estratègiques de treball: Impulsem la interculturalitat (que treballa per la territorialització de l’estratègia intercultural), Espai Avinyó llengua i Cultura, Estratègia Barcelona Antirumors (Xarxa BCN Antirumors i catàleg d’activitats Antirumors), Comunicació intercultural i Formació en perspectiva intercultural, entre altres.

Destaca

QSL gestiona el Programa des de l’any 2012, i és un  els programes de referència a nivell europeu en el treball municipal per un model interculturalista de convivència.

Pacte Nacional per la Interculturalitat

Projectes

Pacte Nacional per la Interculturalitat

Pacte Nacional per la Interculturalitat
Descripció

El Pacte Nacional per a la Interculturalitat vol expressar el compromís dels actors institucionals, socials, econòmics, polítics i de la ciutadania per a la incorporació de la perspectiva intercultural en l’acció pública.

Per aconseguir-ho es va impulsar un procés participatiu, conjuntament amb la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, a través de la Subdirecció General de Participació Ciutadana, prenent com a eina transversal i model de ciutadania el model interculturalista. Al final del procés es van recollir els compromisos del Govern com de tota la societat catalana per afavorir a la igualtat, el coneixement i reconeixement de la diversitat i el foment de la interacció positiva en tots els àmbits.

Destaca

Es van realitzar 12 sessions participatives amb entitats i ciutadania del teixit associatiu de Catalunya durant els mesos d’octubre i novembre de 2019.

Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu

Projectes

Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu

Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu
Descripció

El Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu és una iniciativa del districte, amb el suport del Programa BCN Interculturalitat, que té com a objectiu la incorporació de la perspectiva intercultural en tots els àmbits de la vida comunitària dels barris del districte (especialment els de la Franja Besòs: Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor), tot generant espais d’apoderament, reconeixement i diàleg.

Des d’aquest servei s’assessora i es dona suport a les entitats i serveis per projectes i iniciatives interculturals. També es dona formació i difusió d’activitats, notícies i recursos relacionats amb la diversitat cultural i es promouen espais de trobada, diàleg i apoderament.

Destaca

Entre els diversos programes que impulsa i desenvolupa destaquen:

  • Taller de costura de Trinitat Vella.
  • Aprenentatge de llengües àrab i urdú.
  • Accions de sensibilització
  • Taula intercultural de la Franja Besòs.
  • Participació en taules i xarxes comunitàries.
  • Formació intercultural.

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut

Projectes

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut

Assessorament en perspectiva intercultural per equips de joventut
Descripció

Es tracta d’un procés d’acompanyament i assessorament a professionals de  joventut, que han seguit la Formació en Interculturalitat per a aplicar aquesta perspectiva en les polítiques locals de joventut, ja sigui interculturalitzant un projecte ja existent o desenvolupant-ne un de nou.

Els territoris interessats, un cop acabada la formació en interculturalitat, poden optar a demanar assessorament i acompanyament per al disseny i la implementació de projectes interculturals en els seus ens locals. La persona assessora acompanya la posada en pràctica d’aquesta perspectiva a nivell local i situat en el territori, guia i ajuda des de l’expertesa l’aplicació d’aquesta perspectiva.

Destaca

La finalitat del programa és impulsar els assessoraments en l’àmbit Intercultural i la joventut per tal de capacitar els i les professionals de joventut per a desenvolupar projectes interculturals i inclusius en els seus territoris.