Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu

Projectes

Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu

Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu
Descripció

El Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu és una iniciativa del districte, amb el suport del Programa BCN Interculturalitat, que té com a objectiu la incorporació de la perspectiva intercultural en tots els àmbits de la vida comunitària dels barris del districte (especialment els de la Franja Besòs: Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor), tot generant espais d’apoderament, reconeixement i diàleg.

Des d’aquest servei s’assessora i es dona suport a les entitats i serveis per projectes i iniciatives interculturals. També es dona formació i difusió d’activitats, notícies i recursos relacionats amb la diversitat cultural i es promouen espais de trobada, diàleg i apoderament.

Destaca

Entre els diversos programes que impulsa i desenvolupa destaquen:

  • Taller de costura de Trinitat Vella.
  • Aprenentatge de llengües àrab i urdú.
  • Accions de sensibilització
  • Taula intercultural de la Franja Besòs.
  • Participació en taules i xarxes comunitàries.
  • Formació intercultural.