Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat

Projectes

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat
Descripció

Servei de consultoria en l’assessorament i elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2023, que és un instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut que realitzarà el municipi durant aquest període.

Destaca

Per a l’elaboració del pla es van fer consultes als joves, amb grups de discussió per conèixer millor les seves inquietuds. Vam seure també amb els responsables d’altres àrees municipals per explorar les possibilitats de treball transversal. Però, sobretot, vam esprémer el coneixement acumulat del magnífic equip de professionals de joventut de Cornellà per estructurar un nou model de política de joventut.

Pacte Nacional per la Interculturalitat

Projectes

Pacte Nacional per la Interculturalitat

Pacte Nacional per la Interculturalitat
Descripció

El Pacte Nacional per a la Interculturalitat vol expressar el compromís dels actors institucionals, socials, econòmics, polítics i de la ciutadania per a la incorporació de la perspectiva intercultural en l’acció pública.

Per aconseguir-ho es va impulsar un procés participatiu, conjuntament amb la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, a través de la Subdirecció General de Participació Ciutadana, prenent com a eina transversal i model de ciutadania el model interculturalista. Al final del procés es van recollir els compromisos del Govern com de tota la societat catalana per afavorir a la igualtat, el coneixement i reconeixement de la diversitat i el foment de la interacció positiva en tots els àmbits.

Destaca

Es van realitzar 12 sessions participatives amb entitats i ciutadania del teixit associatiu de Catalunya durant els mesos d’octubre i novembre de 2019.

Pla Funcional dels Centres Cívics de Badalona

Projectes

Pla Funcional dels Centres Cívics de Badalona

Descripció

El Pla Funcional de Centres Cívics de Badalona és un encàrrec que ens realitza el consistori per avaluar la situació i les funcionalitats dels equipaments identificats com a Centres Cívics. Aquests equipaments, sovint, es converteixen en espais molt polivalents que no responen a un model concret de gestió. Esdevenen espais que aglutinen serveis de diferents àrees, com l’atenció ciutadana, la social, l’educativa, la cultural… fent difusa la identitat pròpia de centre cívic com a equipament sòcio-cultural de caire comunitari, dificultant la comprensió ciutadana del tipus de servei que s’hi desenvolupa.

El Pla Funcional recull reflexions entorn el concepte de Centre Cívic i la importància de disposar d’un marc model de definició que descrigui quin són els serveis bàsics que s’inclouen en aquests equipament, quins objectius bàsics defineixen  les accions a desenvolupar i com es realitzarà en grans termes la gestió i coordinació dels mateixos.

Entre les fases que defineix aquest Pla destaca l’estudi de la relació entre les necessitats que es recullen de l’anàlisi del context sociodemogràfic i l’oferta dels equipaments així com un conjunt de propostes particulars per la millora de cada equipament i una proposta de gestió general dels Centres Cívics de Badalona.

La Model

Projectes

La Model

La Model
Descripció

La Model és l’edifici penitenciari que ha acompanyat la història contemporània de Barcelona. Una presó amb un gran simbolisme per als ciutadans que ara inicia el camí per convertir-se en un nou lloc de referència a l’Esquerra de l’Eixample, acabant amb la barrera urbana que va suposar aquesta instal·lació durant més d’un segle.

D’aquesta forma s’obre a la ciutat i a les entitats per a realitzar-hi visites guiades,  activitats, exposicions i rodatges.

Pla d’Igualtat Interseccional de la Mancomunitat La Plana

Projectes

Pla d’Igualtat Interseccional de la Mancomunitat La Plana

Pla d’Igualtat Interseccional de la Mancomunitat La Plana
Descripció

Aquest Pla es planteja com un intent d’adopció d’una perspectiva interseccional sobre la igualtat en les polítiques públiques de la Mancomunitat La Plana (MLP), resultant ser un pla innovador, el qual permetrà avançar en el terreny de les polítiques d’igualtat, plantejar noves maneres de treballar i entendre de quina manera els diferents elements que configuren la (des)igualtat en un context determinat es relacionen entre sí. A la vegada, el Pla clarament busca que grups de població que tradicionalment han estat exclosos de les anomenades polítiques d’igualtat siguin tinguts en compte i les seves necessitats adreçades.

Destaca

El Pla es construeix sobre quatre eixos estratègics que són la diversitat sexual, de gènere, cultural i d’edat. Queden per tant fora de l’àmbit d’intervenció d’aquest Pla altres dimensions de la vida social que de ben segur contribueixen a la (des)igualtat de les persones de la MLP com podrien ser el grau de discapacitat o la classe social entre d’altres.