Desenvolupament dels projectes de divulgació de les actuacions del Consell Assessor de la Gent Gran

Projectes

Desenvolupament dels projectes de divulgació de les actuacions del Consell Assessor de la Gent Gran

Consell Assessor de la Gent Gran
Descripció

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és l’òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona per a les qüestions referents a la gent gran de la ciutat i, en concret, per a les competències i funcions que comportin la millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població.

És també un òrgan de participació i consulta en l’àmbit ciutadà i per tant valora i assessora en aquelles polítiques urbanes generals des de la perspectiva de la ciutadania gran.

La Secretaria tècnica té la finalitat de facilitar el suport necessari per desenvolupar les actuacions del Consell Assessor de la Gent Gran.

Articulem estratègies d’intervenció i elaborem les metodologies adients per aconseguir resultats eficients, mitjançant un suport tècnic i metodològic que facilita l’impuls i el creixement de les actuacions, i un suport logístic que gestiona el dia a dia a nivell administratiu, organitzatiu i d’atenció telefònica i telemàtica.