Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Projectes

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
Descripció

L’Audiència Pública a les Noies i Nois és un projecte de participació infantil i juvenil en el que any rere any, al voltant de 2500 nois i noies d’entre 11 i 16 anys de la ciutat de Barcelona realitzen un procés de participació per a fer propostes a l’Ajuntament. Cada any es realitza entorn a una temàtica diferent, actual i d’importància per a la ciutadania.

El projecte té la durada del curs escolar i comença a l’octubre amb l’encàrrec de l’Alcaldessa de Barcelona i de la Comissionada d’Educació. Durant el curs, els i les participants combinen el treball d’un material didàctic en el centre educatiu i les trobades intergrups amb altres centres del Districte o de la Ciutat. El projecte té la finalitat d’elaborar un manifest que s’entrega a l’Alcaldessa de Barcelona i als Regidors i Regidores de cada Districte i es realitza un acte d’Audiència Pública amb totes les persones participants.

Finalment, des de l’Ajuntament es dona una resposta a les propostes dels nois i noies.