Serveis d’assessorament per a joves

Projectes

Serveis d’assessorament per a joves

Servei d'assessorament per a joves
Descripció

Coordinació del servei d’assessorament per a joves, que ofereix el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, en qüestions acadèmiques, laborals, d’emprenedoria, d’habitatge i de mobilitat internacional. Des de QSL aportem l’expertesa de les persones assessores que posem al capdavant de cadascuna de les temàtiques. Elles realitzen una atenció que s’adapta a cada jove per a resoldre la seva consulta i donar-li el màxim d’informació per a que pugui prendre les seves pròpies decisions.

Alhora, també incorporen un mirada d’innovació i creativitat per dissenyar la manera de fer arribar la informació a les persones joves, aportant-los recursos i elements interactius que puguin, en cadascuna de les assessories, facilitar l’accés a la informació i fomentar l’autonomia de la persona a seguir avançant en el procés d’emancipació per a la presa de decisions.

Les professionals s’actualitzen incorporant les modificacions constants en matèria de legislació, subvencions i programes d’ajuda, plans d’estudis… i treballen amb perspectiva intercultural, entenent que la població jove de la ciutat de Barcelona és diversa. Es tracta d’un servei que s’inclou en el Servei d’Informació Joves de Barcelona que també gestionem des de QSL.

Servei Integral d’informació, Orientació, Dinamització i Assessorament per a joves.

Projectes

Servei Integral d’informació, Orientació, Dinamització i Assessorament per a joves.

Descripció

El SIMIODA (Servei Integral Municipal d’Informació, Orientació, Dinamització i Assessorament al joves per a l’acompanyament en el seu desenvolupament) és un conjunt de serveis d’informació juvenil que actua de forma coordinada per aconseguir una major efectivitat i una major eficàcia a l’hora d’oferir estratègies i recursos que permetin el desenvolupament personal de la població jove en les diverses dimensions que engloben aquest col·lectiu. Aquest sistema engloba els següents serveis: la xarxa d’onze punts d’informació juvenil (Xarxa Punts infoJOVE), els 82 punts d’informació juvenil en els centres d’educació de secundària de la ciutat (Punts JIP – Jove, Informa’t i Participa), els cinc serveis d’assessorament especialitzats per a joves (acadèmic, laboral, mobilitat, habitatge i emprenedoria), i un equip de suport i coordinació per al desenvolupament de tot el sistema d’informació.

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat

Projectes

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat

Pla Local de Joventut de Cornellà de Llobregat
Descripció

Servei de consultoria en l’assessorament i elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2023, que és un instrument de planificació estratègica de les polítiques de joventut que realitzarà el municipi durant aquest període.

Destaca

Per a l’elaboració del pla es van fer consultes als joves, amb grups de discussió per conèixer millor les seves inquietuds. Vam seure també amb els responsables d’altres àrees municipals per explorar les possibilitats de treball transversal. Però, sobretot, vam esprémer el coneixement acumulat del magnífic equip de professionals de joventut de Cornellà per estructurar un nou model de política de joventut.

Punt infoJOVE Integral Nou Barris

Projectes

Punt infoJOVE Integral Nou Barris

Punt infoJOVE Integral Nou Barris – PIJ Nou Barris
Descripció

El Punt infoJOVE (PIJ) Nou Barris és un servei públic destinat principalment a la població juvenil d’entre els 12 i 35 anys per donar resposta a tots els dubtes i inquietuds en diferents àmbits, com poden ser: acadèmics, laborals o d’emprenedoria, habitatge, associacionisme, cultura, esports, oci i lleure, salut, voluntariat, sexualitat, etc.  La seva finalitat és la de promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la participació social de les persones joves, tot facilitant-los suport en els processos de presa de decisions, el coneixement i l’accés als recursos que la ciutat els ofereix.

Destaca

Al ser un PIJ integral els mateix equips de professionals informadores del PIJ també realitza els JIP (servei d’informació dins els centres educatius de secundària) del Districte. A d’aquests dos espais d’atenció es suma un tercer, l’Antena infoJOVE Zona Nord, on un cop a la semana a l’extrem nord-est del districte també es dona l’atenció; tenint així un abast territorial complert de tot el Districte.

D’altra banda, al estar ubicat dins de l’Espai Jove Les Basses, genera una gran interacció i sinèrgia amb la resta dels serveis de l’equipament (Oficina del Pla Jove, Barcelona Activa, …) i té la singularitat de ser el servei tot l’equipament en el procés d’acompanyament integral de la persona jove, amb especial atenció a la població en risc d’exclusió social.

Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil

Projectes

Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil

Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil
Descripció

L’Oficina d’innovació i desenvolupament juvenil és la unitat de caràcter tècnic-científic que treballa per al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupa solucions estratègiques i operatives de treball vinculades tant a facilitar la correcta gestió i millora constant dels propis programes del Departament, com l’anàlisi i la recerca de la situació juvenil de la ciutat i el suport i l’adaptació de les polítiques i accions en matèria de joventut que es descriuen al Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021.

L’Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil està formada per tres àrees de treball: la Unitat de qualitat i processos; l’Àrea de comunicació i l’Observatori de la joventut (PRISMA).

Programa Dedeuauna

Projectes

Programa Dedeuauna

Programa Dedeuauna
Descripció

El Programa Dedeuauna està dirigit a joves d’entre 16 i 25 anys que no estudien ni treballen. S’intervé en la gestió del seu temps, oferint un ventall d’activitats i recursos formatius i laborals. A través d’un programa d’activitats diàries variat, atractiu i accessible, orientem als participants en la seva trajectòria futura, ja sigui en l’àmbit formatiu o laboral.

L’horari de les activitats és de dilluns a divendres de 10 a 13h durant el curs escolar.

Es realitzen activitats com: tallers, dinàmiques de grup, atenció individualitzada, visites a serveis dirigits a joves, col·laboració amb diferents entitats o serveis, i es fa des del treball en xarxa amb agents educatius, socials i laborals.

Punt infoJOVE Integral Paral·lel

Projectes

Punt infoJOVE Integral Paral·lel

Punt infoJOVE Integral Paral·lel – PIJ Paral·lel
Descripció

El Punt infoJOVE (PIJ) Paral·lel, que pren el llegat del CIAJ i està ubicat en el mateix equipament, és  un servei dedicat a la informació juvenil que vol promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la participació social de les persones joves, tot facilitant-los suport en els processos de presa de decisions, el coneixement i l’accés als recursos que la ciutat els ofereix.

Destaca

El PIJ Paral·lel, a més del propi punt d’atenció físic en el CIAJ, també realitza de manera setmanal, l’atenció dins de tres centres escolars de secundària, el que es coneix com a Punt JIP. A més, té un nou enfocament territorial, doncs  l’àmbit d’actuació no és el districte (com la resta de PIJ) sinó que treballa i actua des de la proximitat en els barris de Raval i el Poble Sec, per oferir una atenció personalitzada i gratuïta als i les joves.

Portal web de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Projectes

Portal web de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona

Portal web de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
Descripció

Dinamització, manteniment i actualització constant del contingut de la web de Joventut i de les xarxes socials del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.  La finalitat és facilitar una comunicació d’interès per als i les joves i adolescents de la ciutat des del Departament de Joventut i dels Districtes, amb visió global i transversal de suport als serveis, i d’una manera propera per crear lligam amb la població jove.

Des de l’equip de Comunicació es treballa per a l’eficàcia i l’eficiència de la comunicació dirigida al col·lectiu juvenil i per tal d’adaptar les eines de difusió, el missatge i el contingut als usos de l’actual jovent.