Joves de Nou Barris

Projectes

Joves de Nou Barris

Punt infoJOVE Integral Nou Barris – PIJ Nou Barris
Descripció

El servei d’informació juvenil Joves de Nou Barris és un servei públic destinat principalment a la població juvenil d’entre els 12 i 35 anys per donar resposta a tots els dubtes i inquietuds en diferents àmbits, com poden ser: acadèmics, laborals o d’emprenedoria, habitatge, associacionisme, cultura, esports, oci i lleure, salut, voluntariat, sexualitat, etc.  La seva finalitat és la de promoure el desenvolupament personal, l’autonomia i la participació social de les persones joves, tot facilitant-los suport en els processos de presa de decisions, el coneixement i l’accés als recursos que la ciutat els ofereix.

Destaca

Al ser un PIJ integral els mateix equips de professionals informadores del PIJ també realitza els JIP (servei d’informació dins els centres educatius de secundària) del Districte. A d’aquests dos espais d’atenció es suma un tercer, l’Antena infoJOVE Zona Nord, on un cop a la semana a l’extrem nord-est del districte també es dona l’atenció; tenint així un abast territorial complert de tot el Districte.

D’altra banda, al estar ubicat dins de l’Espai Jove Les Basses, genera una gran interacció i sinèrgia amb la resta dels serveis de l’equipament (Oficina del Pla Jove, Barcelona Activa, …) i té la singularitat de ser el servei tot l’equipament en el procés d’acompanyament integral de la persona jove, amb especial atenció a la població en risc d’exclusió social.