Espai Jove Les Basses

Projectes

Espai Jove Les Basses

Descripció

Programació sociocultural i gestió i dinamització de l’Espai Jove Les Basses. Des de QSL hem ajudat a redefinir i conceptualitzar les diferents línies de treball i a augmentar la programació d’activitats d’aquest equipament que és clau en les polítiques juvenils del Districte de Nou Barris.

Un dels pilars per a aquesta transformació era l’elaboració del document PIVE (Projecte Integral Vertebrador d’Equipament) on es recullen les grans línies de treball, les accions i el model organitzatiu i de funcionament del centre, que inclou com a element nuclear la participació juvenil. Per a elaborar-lo hem iniciat un procés participatiu obert i conjunt amb els diferents agents vinculats a l’equipament i el teixit associatiu juvenil del Districte.

A més de tota la programació sociocultural, a l’equipament també oferim el servei d’informació juvenil Joves de Nou Barris, que complementa l’ampli ventall de recursos i serveis que ofereix l’equipament, proporcionant una resposta directa a les necessitats de les persones joves del Districte.

Se’ns planteja el repte, com a empresa compromesa amb la innovació i la creativitat, de formar part d’aquest procés de transformació de l’equipament i contribuir a que esdevingui un centre de referència per a la joventut del Districte de Nou Barris