Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil

Projectes

Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil

Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil
Descripció

L’Oficina d’innovació i desenvolupament juvenil és la unitat de caràcter tècnic-científic que treballa per al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupa solucions estratègiques i operatives de treball vinculades tant a facilitar la correcta gestió i millora constant dels propis programes del Departament, com l’anàlisi i la recerca de la situació juvenil de la ciutat i el suport i l’adaptació de les polítiques i accions en matèria de joventut que es descriuen al Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021.

L’Oficina d’Innovació i Desenvolupament Juvenil està formada per tres àrees de treball: la Unitat de qualitat i processos; l’Àrea de comunicació i l’Observatori de la joventut (PRISMA).