Programa “Interculturalitat al territori”, de l’Agència Catalana de Joventut

Projectes

Programa “Interculturalitat al territori”, de l’Agència Catalana de Joventut

Descripció

Conceptualització, coordinació i implementació de formacions i assessoraments en interculturalitat a totes les demarcacions de Catalunya, a petició de l’Agència Catalana de Joventut. El programa té com a missió la millora de les competències
en enfocament intercultural de les persones professionals de joventut dels ens locals
per a la planificació de polítiques locals de joventut en contextos de diversitat cultural
i per a la intervenció directa amb les persones joves amb aquest enfocament.

Des de QSL ens encarreguem de posar en marxa les formacions en enfocament
interculturalitat per a professionals dels ens locals (ajuntaments, consells comarcals
i altres ens supramunicipals) i acompanyar l’aplicació d’aquest enfocament en les
polítiques de joventut local a partir d’assessoraments en aquest àmbit.

Per fer-ho, coordinem una formació en interculturalitat i antirracisme de 20 hores on un equip divers de cinc formadores acompanyen a les participants en les diferents sessions des de la seva experiència i expertesa. La formació va de la teoria a la pràctica i s’acaba fent una entrevista individual o tutoria amb una formadora que ajuda a aplicar tot allò après al context professional de la participant. En acabar el procés, si ho necessita, la professional junt amb el seu equip poden demanar un assessorament en interculturalitat, que consisteix a 5 sessions amb una de les nostres professionals per acompanyar-les

Per fer-ho, coordinem una formació en interculturalitat i antirracisme de 20 hores on un equip divers de cinc formadores acompanyen a les participants en les diferents sessions des de la seva experiència i expertesa. La formació va de la teoria a la pràctica i s’acaba fent una entrevista individual o tutoria amb una formadora que ajuda a aplicar tot allò après al context professional de la participant. En acabar el procés, si ho necessita, la professional junt amb el seu equip poden demanar un assessorament en interculturalitat, que consisteix a 5 sessions amb una de les nostres professionals per acompanyar-les en la posada en marxa d’un projecte nou o aplicar aquesta mirada en projectes ja existents. El procés es realitza a nivell local i situat en el territori amb la guia i ajuda de les nostres companyes des de l’expertesa en l’aplicació d’aquesta perspectiva.

A més, també oferim a demanda formacions específiques, de 8 hores, que demanen quan ho consideren necessari des d’alguna de les demarcacions. Algunes de les que hem fet fins ara són:

  • La comunicació intercultural: reflexions crítiques i  desenvolupament de competències interculturals per a la interacció amb joves de diverses identitats 
  • Treballar la gestió de les emocions i les relacions de vincle entre les persones joves i professionals
  • Acompanyament educatiu per a la prevenció i la reducció de riscos en el consum de substàncies en joves en situació d’exclusió 
  • L’expressió artística i els projectes per a la interculturalitat: idees, aplicacions i estratègies